THÔNG TIN LIÊN QUAN

HUY CHƯƠNG

——————————————————————————————–

 NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG  
 23.10  09:00  Khai mạc
 10:00  10m Súng trường hơi nam
 10:00  10m Súng trường di động nữ
 13:30  10m Súng trường hơi nữ
 15:30  10m Súng ngắn hơi nữ
 24.10  08:30  10m Súng ngắn hơi nam
 08:30  10m Súng trường di động nam