06 – 12.06.2014
Thành viên đội tuyển Việt Nam tham dự
Nội dung VĐV Việt Nam tham dự
Tổng hợp thành tích
Nhật ký
HUY CHƯƠNG MEDAL
THỨ NGÀY GIỜ NỘI DUNG EVENT
T 6 06.06.2014 14:00 Trap Nữ Trap Women
23:20 Chung kết Trap Nữ Finals Trap Women
T 7 07.06.2014 14:00 Trap Nam Trap Men
23:45 Chung kết Trap Nam Finals Trap Men
CN 08.06.2014 13:45 50m súng ngắn bắn chậm Nam – 1 50m Pistol Men Relay 1
15:45 10m súng trường hơi Nam 10m Air Rifle Men
16:15 50m súng ngắn bắn chậm Nam – 2 50m Pistol Men Relay 2
17:45 10m súng trường hơi Nữ 10m Air Rifle Women
    18:15 Chung kết 10m súng trường hơi Nam Finals 10m Air Rifle Men
    19:30 Chung kết 10m súng trường hơi Nữ Finals 10m Air Rifle Women
20:15 50m súng ngắn bắn chậm Nam – Ktra 50m Free Pistol Men – MQS
T 2 09.06.2014 13:30 25m súng ngắn thể thao Nữ – 2 25m Sport Pistol Women Rapid Fire Stage
13:45 50m súng ngắn bắn chậm Nam 50m Pistol Men
14:00 Double Trap Nam Double Trap Men
    16:15 Chung kết 50m súng ngắn bắn chậm Nam Finals 50m Pistol Men
16:30 50m súng trường nằm Nam – 1 50m Rifle Prone Men Elimination 1
18:15 50m súng trường nằm Nam – 2 50m Rifle Prone Men Elimination 2
    18:30 Chung kết 25m súng ngắn thể thao Nữ Finals 25m Sport Pistol Women
    23:00 Chung kết Double Trap Nam Finals Double Trap Men
T 3 10.06.2014 13:45 50m súng trường nằm Nam 50m Rifle Prone Men
14:00 25m súng ngắn bắn nhanh Nam 25m Rapid fire Pistol
    15:30 Chung kết 50m súng trường nằm Nam Finals 50m Rifle Prone Men
15:30 50m súng trường 3×20 Nữ – 1 50m 3 Position Women Elimination 1
18:15 50m súng trường 3×20 Nữ – 2 50m 3 Position Women Elimination 2
    20:00 Chung kết 25m súng ngắn bắn nhanh Nam Finals 25m Rapid fire Pistol
T 4 11.06.2014 13:45 50m súng trường 3×20 Nữ 50m 3 Position Women
14:00 Skeet Nam – 1 Skeets Men Day 1
14:00 Skeet Nữ Skeets Women
16:00 10m súng ngắn hơi Nam 10m Air Pistol Men
    16:30 Chung kết 50m súng trường 3×20 Nữ Finals 50m 3 Position Women
16:30 50m súng trường 3×40 Nam – 1 50m 3 Position Men Elimination 1
    18:15 Chung kết 10m súng ngắn hơi Nam Finals 10m Air Pistol Men
20:15 50m súng trường 3×40 Nam – 2 50m 3 Position Men Elimination 2
  12.06.2014 00:15 Chung kết Skeet Nữ Finals Skeets Women
T 5 12.06.2014 13:45 10m súng ngắn hơi Nữ – 1 10m Air Pistol Women Relay 1
13:45 50m súng trường 3×40 Nam 50m 3 Position Men
14:00 Skeet Nam – 2 Skeets Men Day 2
14:00 10m súng ngắn hơi Nữ – 2 10m Air Pistol Women Relay 2
    17:15 Chung kết 10m súng ngắn hơi Nữ Finals 10m Air Pistol Women
    18:30 Chung kết 50m súng trường 3×40 Nam Finals 50m 3 Position Men
    23:30 Chung kết Skeet Nam Finals Skeets Men