Nhật ký giải
HUY CHƯƠNG
KLQG TTN mới – 17
Tải về thành tích tại đây
 
  THỨ NGÀY GIỜ NỘI DUNG THI ĐẤU
Thứ 7 20.07.2013 09:30 10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nam – tuổi 18
09:30 10m Súng ngắn hơi nam – tuổi 16
11:50 10m Súng ngắn hơi nam – tuổi 18
CN 21.07.2013 08:00 10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nữ – tuổi 16
08:00 10m Súng ngắn hơi nữ tuổi – 16
09:20 10m Súng ngắn hơi nữ tuổi – 18
Thứ 2 22.07.2013 08:00 10m Súng trường hơi di động hỗn hợp nam – tuổi 18
08:00 10m Súng trường hơi phổ thông nữ – tuổi 16
09:20 10m Súng trường hơi phổ thông nữ – tuổi 18
09:20 10m Súng trường hơi di động hỗn hợp nữ – tuổi 16
Thứ 3  23.07.2013 08:00 10m Súng trường hơi phổ thông nam – tuổi 16
09:20 10m Súng trường hơi phổ thông nam – tuổi 18
Thứ 4 24.07.2013 08:00 10m Súng trường hơi nữ – tuổi 16
09:20 10m Súng trường hơi nữ – tuổi 18
Thứ 5 25.07.2013 08:00 10m Súng trường hơi nam – tuổi 16
09:50 10m Súng trường hơi nam – tuổi 18
———————————————————–
- Điều lệ
- Lịch thi đấu
- Danh sách đăng ký
- Danh sách các ngày thi đấu
- Mẫu đăng ký thi đấuTải về
BTC