GIẢI SÚNG HƠI THANH THIẾU NIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ 18 – 2013
 17 KLQG TTN mới được công nhận
   TÊN  T.GIAN  Đ.PHƯƠNG  T.CHUẤN  H.C
 Ngày thi đấu thứ 6  25.07.2013
 ST hơi nam – tuổi 16
 1 - Hồ Viết Thanh Sang  1998  Quảng Nam  569  PKL TTN
 2 - Dương Văn Trường  1997  Vĩnh Phúc  568  PKL TTN
 3 – Võ Đình Kiệt  1998  Quảng Nam  567  PKL TTN
 Đồng đội  Quảng Nam  1.683  PKL TTN
 TP.HCM  1.661  PKL TTN
 Hà Nội  1.592  đồng
 ST nam – tuổi 18
 1 – Bùi Anh Tùng  1996  Vĩnh Phúc  582  PKL TTN
 2 – Thái Văn Thông  1995  TP.HCM  575  PKL TTN
 3 – Vũ Văn Thông  1998  Vĩnh Phúc  567  đồng
 Đồng đội  Vĩnh Phúc  1.705  PKL TTN
 Quân đội  1.681  bạc
 Tuyển trẻ QG  1.659  đồng
 Ngày thi đấu thứ 5  24.07.2013
 ST hơi nữ – tuổi 16
 1 – IWAKI AI  2000  TP.HCM  385  PKL TTN
 2 – Diệp Thanh Quỳnh  1998  Quảng Ninh  368  bạc
 3 – Vũ Huỳnh Ngọc Tân  1998  Đà Nẵng  366  đồng
 Đồng đội  Quảng Ninh  1.089  vàng
 Đà Nẵng  366  bạc
 Bộ công an  241  đồng
 ST hơi nữ – tuổi 18
 1 – Nguyễn Thị Thu Vân  1995  TP.HCM  391  PKL TTN
 2 – Nguyễn Thị Duyên  1997  Vĩnh Phúc  383  bạc
 3 – Phùng Thị Lan Hương  1997  Vĩnh Phúc  383  đồng
 Đồng đội  TP.HCM  1.144  vàng
 Quân đội  1.136  bạc
 Vĩnh Phúc  1.118  đồng
 Ngày thi đấu thứ 4  23.07.2013
 ST hơi phổ thông nam – tuổi 16
 1 – Hồ Viết Thanh Sang  1998  Quảng Nam  338  PKL TTN
 2 – Nguyễn Ngọc Toàn  1997  TP.HCM  337  PKL TTN
 3 – Vũ Nhật Hoàng  1998  TP.HCM  321  đồng
 Đồng đội  TP.HCM  997  PKL TTN
 Quảng Nam  928  bạc
 Vĩnh Phúc  858  đồng
 ST hơi phổ thông nam – tuổi 18
 1 – Nguyễn Ngân Lâm  1995  TP.HCM  502  vàng
 2 – Dương Văn Trường  1997  Vĩnh Phúc  501  bạc
 3 – Vương Thái Hoà  1995  Quân đội  500  đồng
 Đồng đội  Quân đội  1.468  vàng
 Vĩnh Phúc  1.461  bạc
 Tuyển trẻ QG  1.308  đồng
 Ngày thi đấu thứ 3  22.07.2013
 ST hơi phổ thông nữ – tuổi 16
 1 – IWAKI AI  2000  TP.HCM 336  vàng
 2 – Nguyễn Thị Lan Hương  1999  Vĩnh Phúc 330  bạc
 3 – Vũ Huỳnh Ngọc Tân  1998  Đà Nẵng 304  đồng
 Đồng đội
 Vĩnh Phúc 921  vàng
 Quảng Ninh 875  bạc
 Đà Nẵng 304  đồng
 ST hơi phổ thông nữ – tuổi 18
 1 – Triệu Thị Nguyệt Nga  1999  TP.HCM 340  vàng
 2 – Hồng Thị Ngọc Thắn  1996  TP.HCM 338  bạc
 3 – Nguyễn Thị Thu Vân  1995  TP.HCM 337  đồng
 Đồng đội  TP.HCM 1.015  vàng
 Vĩnh Phúc 0.989  bạc
 Quân đội 0.944  đồng
 ST hơi di động hỗn hợp nữ – tuổi 16
 1 – Lê Thị Mỹ Linh  1997  Hà Nội 297  Lập KL TTN
 2 – Lê Thị Mai Anh  1997  Hà Nội 286  bạc
 ST hơi di động hỗn hợp nam – tuổi 18
 1 – Ngô Trường Phúc  1996  Hà Nội 337  Lập KL TTN
 2 – Đỗ Thế Anh  1995  Quân đội 333  bạc
 3 – Lê Tuấn Đạt  1995  Quân đội 316  đồng
 Đồng đội  Quân đội 964  Lập KL TTN
 Hà Nội 839  bạc
 Ngày thi đấu thứ 2  21.07.2013
 SN hơi nữ – tuổi 16
 1 – Hồ Thị Thanh Xuân  1998  Đồng Nai 372  PKL TTN
 2 – Phạm Thị Ngọc Châu  1999  TP.HCM 368  bạc
 3 – Nguyễn Thị Dung  1997  Hải Dương 359  đồng
 Đồng đội  Đồng Nai 1.066  vàng
 Hải Dương 1.056  bạc
 Quảng Ninh 967  đồng
 SN hơi nữ – tuổi 18
 1 – Nguyễn Thioj Vân Anh 1996  Hải Dương 373  vàng
 2 – Đỗ Thị Trang 1995  Đồng Nai 372  bạc
 3 – Nguyễn Thị Quỳnh Nga 1996  BCA 369
 Đồng đội  Đồng Nai 1.105  PKL TTN
 Bộ công an 1.068  bạc
 Hà Nội 1.038  đồng
 ST hơi di động tiêu chuẩn nữ – tuổi 16
 1 – Lê Thị Mỹ Linh  1997  Hà Nội 319  Lập KL TTN
 2 – Trần Thị Thương  1995  Đắk Lắk 221  bạc
 Ngày thi đấu thứ 1  20.07.2013
 SN hơi nam – tuổi 16
 1 – Hồ Đức Thiện 1998  Đà Nẵng 530  vàng
 2 – Phạm Nho Huy 1997  Quảng Ninh 522  bạc
 3 – Nguyễn Minh Tú 1997  Hà Nội 520  đồng
 Đồng đội  Hà Nội 1.533  vàng
 Quảng Ninh 1.503  bạc
 SN hơi nam – tuổi 18
 1 – Tiêu Công Đạt 1995  Hải Dương 569  PKL TTN
 2 – Trần Quốc Khánh 1996  Hà Nội 552  bạc
 3 – Nguyễn Đình Đồng 1996  Quân đội 551  đồng
 Đồng đội  Quân đội 1.630  vàng
 Hà Nội 1.609  bạc
 TP.HCM 1.598  đồng
 ST hơi di động tiêu chuẩn tiêu chuẩn nam – tuổi 18
 1 – Ngô Trường Phúc 1996  Hà Nội 527  Lập KL TTN
 2 – Đỗ Thế Anh 1995  Quân đội 500  bạc
 3 – Đỗ Thành Đạt 1996  Quân đội 480  đồng
 Đồng đội  Quân đội 1.440  Lập KL TTN
 Hà Nội 1.365  bạc