Điều lệ thi đấu
Lịch thi đấu
  Mẫu đăng ký thi đấu
Danh sách đăng ký thi đấu
Danh sách từng nội dung
Tổng hợp thành tích Results
Phá kỷ lục Quốc gia – 3
Nhật ký
  HUY CHƯƠNG MEDAL
THỨ NGÀY GIỜ NỘI DUNG EVENT
T 7 17.05.2014 09:00 25m súng ngắn thể thao Nữ 25m Sport Pistol Women
09:00 10m súng trường hơi Nữ 10m Air Rifle Women
09:00 50m súng ngắn bắn chậm Nam 50m Pistol Men
      12:00 Chung kết 25m súng ngắn thể thao Nữ Finals 25m Sport Pistol Women
      14:00 Chung kết 10m súng trường hơi Nữ Finals 10m Air Rifle Women
      15:00 Chung kết 50m súng ngắn bắn chậm Nam Finals 50m Pistol Men
CN 18.05.2014 09:00 25m súng ngắn bắn nhanh Nam 25m Rapid fire Pistol
09:00 10m súng trường hơi Nam 10m Air Rifle Men
09:00 10m súng trường di động tiêu chuẩn Nữ 10m Running Taget Women
      11:30 Chung kết 10m Di động tiêu chuẩn Nữ Finals 10m Running Target Women
      12:00 Chung kết 25m súng ngắn bắn nhanh Nam Finals 25m Rapid fire Pistol
      14:00 Chung kết 10m súng trường hơi Nam Finals 10m Air Rifle Men
T 2 19.05.2014 09:00 10m súng ngắn hơi Nữ 10m Air Pistol Women
09:00 50m súng trường nằm Nữ 50m Rifle Prone Women
09:00 10m súng trường di động tiêu chuẩn Nam 10m Running Taget Men
      12:00 Chung kết 10m Di động tiêu chuẩn Nam Finals 10m Running Target Men
      14:00 Chung kết 10m súng ngắn hơi Nữ Finals 10m Air Pistol Women
T 3 20.05.2014 09:00 10m súng ngắn hơi Nam 10m Air Pistol Men
09:00 50m súng trường nằm Nam 50m Rifle Prone Men
09:00 10m súng trường di động hỗn hợp Nữ 10m Running Target Mix Women
      14:00 Chung kết 10m súng ngắn hơi Nam Finals 10m Air Pistol Men
      15:00 Chung kết 50m súng trường nằm Nam Finals 50m Rifle Prone Men
T 4 21.05.2014 09:00 50m súng trường 3×20 Nữ 50m 3 Position Women
09:00 10m súng trường di động hỗn hợp Nam 10m Running Target Mix Men
09:00 25m súng ngắn tiêu chuẩn Nam 25m Standard Pistol men
14:00 Chung kết 50m súng trường 3×20 Nữ Finals 50m 3 Position Women
T 5 22.05.2014 08:30 50m súng trường 3×40 Nam 50m 3 Position Men
09:00 25m súng ngắn thể thao Nam 25m Sport Pistol Men
14:00 Chung kết 50m súng trường 3×40 Nam Finals 50m 3 Position Men
T 6 23.05.2014 09:00 25m súng ngắn ổ quay Nam 25m Center Fire Pistol Men