- Luật Bắn súng Thế giới áp dụng từ 01.01.2017
- Bắn súng Việt Nam áp dụng luật Bắn súng Thế giới
- Kỹ thuật Bắn súng Thể thao
MẪU ĐĂNG KÝ THI ĐẤU
- Mẫu đăng ký thi đấu Bắn súng – PDF
- Mẫu đăng ký thi đấu Bắn súng - Excel
- Mẫu đăng ký thi đấu Bắn súng
- Mẫu đơn khiếu nại
- Thông tin các Vận động viên đã từng tham gia thi đấu
- Tổng hợp thành tích, đẳng cấp, kỷ lục của Vận động viên Bắn súng QG hàng năm
- Mẫu đo quần áo bắn súng trường từ 01.01.2013
——————————————————————
Nếu không xem được
Hãy tải về ứng dụng đọc văn bản PDF tại đây
Điện thoại đời cao không cần thao tác này.