SHOOTING JACKET
MẪU VÀ HƯỚNG DẪN
ĐÃ ĐO CLB
1 Phùng Lê Huyên Thanh Hóa OK
2 Nguyễn Thành Đạt Thanh Hóa OK
3 Nguyễn Thị Phương Quân đội OK
4 Thẩm Thúy Hồng Hà Nội OK
5 Lê Thị Anh Đào Hải Dương
6 Nguyễn Thị Hằng Hải Dương
7 Nguyễn Văn Quân Hải Dương
8 Nguyễn Thị Xuân Quảng Ninh
9 Bùi Thu Hà Quảng Ninh
10 Hoàng Thị Thanh Hương Quảng Ninh
11 Nguyễn Lệ Thủy Quang Ninh
Mẫu và hướng dẫn bấm vào đây