QUỐC TẾ    INTERNATIONAL
 07.03 – 13.03  Vô địch súng hơi châu Á  pdf  KUW  7th Asian Championship 10m
 26.03 – 03.04  Cúp súng ngắn, súng trường Thế giới  USA  World Cup Rifle/Pistol
 08.04 – 15.04  Cúp đĩa bay Thế giới  pdf  USA  World Cup Shotgun
 16.05 – 25.05  Cúp đĩa bay Thế giới  KAZ  World Cup Shotgun
 04.06 – 13.06  Cúp súng trường, súng ngắn, đĩa bay T.giới  GER  World Cup Rifle/Pistol/Shotgun
 13.06 – 21.06  Cúp súng ngắn, súng trường Thế giới  SLO  World Cup Rifle/Pistol
 01.07 – 10.07  Cúp súng ngắn, súng trường Thế giới  CHN  World Cup Rifle/Pistol
 16.08 – 28.08  Đại hội thể thao Olympic trẻ – 2  CHN  2nd Youth Olympic Games
 06.09 – 20.09  Vô địch Thế giới – 51  ESP  51st World Championship All Events
 19.09 – 04.10  Đại hội thể thao Châu Á – 17  pdf  KOR  17th Asian Games
 21.10 – 28.10  Chung kết Cúp S.ngắn, S.trường, Đ.bay T.giới  AZE  World Cup finals Rifle/Pistol/Shotgun
 08.12 – 17.12  Vô địch Đông nam Á – 38  pdf  SIN  38th SEASA Games
 QUỐC GIA      NATIONAL
 Tổng hợp thành tích các năm
 Tuyển chọn đội tuyển Quốc gia 2014  National Alterative Shooting Tournament
 16.04 – 26.04  Cúp Quốc gia – 21  pdf  Nhổn – HN  21st National Shooting Cup
 15.05 – 25.05  Xuất sắc Quốc gia – 19  pdf  Nhổn – HN  19th National Shooting Excellence
 16.06 – 24.06  Súng hơi Thanh thiếu niên Quốc gia – 19  pdf  Đà Nẵng  19th National Junior / Youth Air Gun Shooting 10m
 26.07 – 04.08  Vô địch trẻ Quốc gia – 23  pdf  Nhổn – HN  23nd National Shooting Junior Championship
 20.11 – 30.11  Đại hội TDTT Toàn quốc  pdf  Nhổn – HN  7th Vietnam National Games