CALENDAR AND RESULTS SHOOTING SPORT 2013
QUỐC TẾ   INTERNATIONAL
15.03 – 24.03.2013 Cúp đĩa bay Thế giới MEX World Cup Shotgun
01.04 – 10.04.2013 Cúp Thế giới, Changwon KOR World Cup Fifle/Pistol
15.04 – 26.04.2013 Cúp đĩa bay Thế giới UAE World Cup Shotgun
03.05 – 13.05.2013 Cúp Thế giới USA World Cup Fifle/Pistol
23.05 – 30.05.2013 Cúp Thế giới GER World Cup Fifle/Pistol
08.06 – 17.06.2013 Cúp đĩa bay Thế giới CYP World Cup Shotgun
03.07 – 12.07.2013 Cúp súng trường, súng ngắn, đĩa bay Thế giới ESP World Cup Fifle/Pistol/Shotgun
16.08 – 24.08.2013 Đại hội thể thao trẻ châu Á – 2 CHN 2nd Asian Youth Games
14.09 – 23.09.2013 Vô địch đĩa bay Thế giới PER World Championship Shotgun
21.10 – 29.10.2013 Chung kết Cúp đĩa bay Thế giới UAE World Cup Final Shotgun
04.11 – 13.11.2013 Vô địch Đông nam Á – 37 MAL 37th SEASA Games
06.11 – 12.11.2013 Chung kết Cúp Bắn súng Thế giới GER World Cup Final Fifle/Pistol
11.12 – 22.12.2013 Đại hội Thể thao Đông nam Á – 27 MYA 27th SEA Games
QUỐC GIA   NATIONAL
Tải về lịch thi đấu Quốc gia 2013
16.05 – 23.08 – 22.09 Tuyển chọn đội tuyển Quốc gia National Alterative Shooting Tournament
19.01 – 20.01.2013 Đĩa bay Long Việt mở rộng Sóc Sơn – Hà Nội Long Viet Shotguns Open
14.05 – 23.05.2013 Cúp Quốc gia – 20 TTHLTTQG – HN 20th National Shooting Cup
18.07 – 26.07.2013 Súng hơi Thanh thiếu niên Quốc gia – 18 Đà Nẵng 18th National Air Pistol and Rifle Teenager
21.08 – 31.08.2013 Vô địch trẻ Quốc gia – 22 TTHLTTQG – HN 22nd National Junior Shooting Championship
20.09 – 30.09.2013 Xuất sắc Quốc gia – 18 TTHLTTQG – HN 18th National Excellence Shooting
22.10 – 01.11.2013 Vô địch Quốc gia – 49 TTHLTTQG – HN 49th National Shooting Championship