CALENDAR AND RESULTS SHOOTING SPORT 2015
QUỐC TẾ INTERNATIONAL
08.04 – 16.04 Cúp Thế giới KOR World Cup Rifle/Pistol
13.05 – 18.05 Cúp Thế giới USA World Cup Rifle/Pistol
26.05 – 02.06 Cúp Thế giới GER World Cup Rifle/Pistol
05.06 – 16.06 Đại hội Thể thao Đông nam Á – 28  pdf Singapore 28th SEA Games
06.08 – 16.08 Cúp súng trường, súng ngắn, đĩa bay Thế giới AZE World Cup Rifle/Pistol/Shotgun
01.09 – 07.09 Chung kết Cúp Thế giới GER World Cup Final Rifle/Pistol
09.09 – 18.09 Vô địch Đĩa bay Thế giới ITA ISSF World Championship Shotgun
01.11 – 12.11 Vô địch châu Á – 13 KUW 13th Asian Championship
 ? Vô địch bắn súng Đông nam Á – 39 Indonesia 39th SEASA Games
QUỐC GIA NATIONAL
 06.03 – 15.03 Cúp Quốc gia – 22  pdf  Nhổn – Hà Nội 22nd National Shooting Cup
 06.03 – 23.03 Tuyển chọn đội tuyển Quốc gia  Nhổn – Hà Nội National Alterative Shooting Tournament
 15.07 – 23.07 Súng hơi Thanh thiếu niên Quốc gia – 20  pdf  Thanh Hóa 20th National Air Pistol and Rifle Teenager
 15.08 – 24.08 Vô địch trẻ Quốc gia – 24  Nhổn – Hà Nội 24th National Junior Shooting Championship
 15.09 – 24.09 Xuất sắc Quốc gia – 20  pdf  TP HCM 20th National Excellence Shooting
 01.12 – 10.12 Vô địch Quốc gia – 51  pdf  Nhổn – Hà Nội 51st National Shooting Championship
 Tổng hợp thành tích các năm      
   Tải về lịch thi đấu Quốc gia 2015      
   Công nhận đẳng cấp 2015