Thư viện ảnh. HỌ VÀ TÊN Nguyễn Thị Hằng
SINH NHẬT 08/03/1982
ĐỊA PHƯƠNG Hải Dương
THI ĐẤU Các nội dung súng trường nữ
BẮT ĐẦU TẬP
ĐỘI TUYỂN QG
GIỮ KLQG TIÊU CHUẨN CHUNG KẾT ĐỒNG ĐỘI
BẮN NĂM

HƠI
3 x 20
Thành tích thi đấu cao nhất
2012
11 Vô địch Quốc gia 48 383 576
06 Tay súng xuất sắc QG – 17 583 390 576
05 Cúp Quốc gia lần thứ 19 588 390 572
2011
11 SEA Games – 26
10 Vô địch Quốc Gia lần thứ 47
09 SEASA 35
06 Xuất sắc Quốc gia lần thứ 16
04 Cúp Quốc gia lần thứ 18