Dự kiến lịch thi đấu quốc gia năm 2020
 Dự
 01.04 – 10.04  Cúp bắn súng quốc gia  TTHLTTQG – HN  National Shooting Cup
 22.06 – 31.07  Súng hơi thanh thiếu niên QG  Hải Phòng  National Air Pistol and Rifle Teenager
 11.08 – 21.08  Vô địch bắn súng trẻ quốc gia  TTHLTTQG – HN  National Junior Shooting Championship
 20.09 – 30.09  Tay súng xuất sắc quốc gia  TTHLTTQG – HN  National Shooting Excellence
 03.11 – 13.11  Vô địch bắn súng quốc gia  TTHLTTQG – HN  National Shooting Championship
 Sơ đồ lịch thi đấu quốc tế 2020
 ?  Vô địch bắn súng Đông nam Á – 44  ?  44th SEASA Games
 04.03 – 13.03  Cúp đĩa bay thế giới  CYP  ISSF World Cup Shotgun
 15.03 – 26.03  Cúp S.trường, S.ngắn, Đ.bay thế giới  IND  ISSF World Cup Rifle / Pistol / Shotgun
 15.04 – 27.04  Tiền Thế vận hội mùa hè  Tokyo, JPN  Olympic Games Test Event Rifle / Pistol / Shotgun
 02.06 – 09.06  Cúp S.trường, S.ngắn thế giới  GER  ISSF World Cup Rifle / Pistol
 26.06 – 03.07  Cúp S.trường, S.ngắn, Đ.bay thế giới  AZE  ISSF World Cup Rifle / Pistol / Shotgun
 11.07 – 19.07  Cúp S.trường, S.ngắn, Đ.bay trẻ thế giới  JPN  World Championship Juniors Rifle / Pistol / Shotgun
 24.07 – 03.08  Thế vận hội mùa hè (Môn bắn súng)  Tokyo, JPN  XXXII Olympic Games