Dự kiến lịch thi đấu năm 2020
 Sơ đồ lịch đấu
 Dự
 07.04 – 17.04  Cúp bắn súng quốc gia  TTHLTTQG – HN  National Shooting Cup
 23.06 – 03.07  Súng hơi thanh thiếu niên QG  Hải Phòng  National Air Pistol and Rifle Teenager
 11.08 – 21.08  Vô địch bắn súng trẻ quốc gia  TTHLTTQG – HN  National Junior Shooting Championship
 20.09 – 30.09  Tay súng xuất sắc quốc gia  TTHLTTQG – HN  National Shooting Excellence
 03.11 – 13.11  Vô địch bắn súng quốc gia  TTHLTTQG – HN  National Shooting Championship
 Vô địch bắn súng Đông nam Á – 44  44th SEASA Games
 15.04 – 27.04  Tiền Thế vận hội mùa hè  Tokyo, JPN  Olympic Games Test Event Rifle / Pistol / Shotgun
 24.07 – 03.08  Thế vận hội mùa hè  Tokyo, JPN  XXXII Olympic Games