CÁC GIẢI THI ĐẤU HỆ THỐNG QUỐC GIA – NĂM 2012
TT TÊN GIẢI ĐỊA ĐIỂM THỜI GIAN
BẮN SÚNG
1 Cúp Bắn súng Quốc gia Trung tâm đào tạo VĐV cấp cao Hà Nội 20 – 29/05/2012
2 Tay súng Xuất sắc Quốc gia Trung tâm HLTTQG – HN 20 – 30/06/2012
3 Súng hơi Thanh thiếu niên Quốc gia Trung tâm HL TT QG – Hà Nội 10 – 20/07/2012
4 Vô địch Bắn súng trẻ Quốc gia Trung tâm HL TT QG – Hà Nội 21 – 31/08/2012
5 Vô địch Bắn súng Quốc gia Trung tâm HL TT QG – Hà Nội 19 – 30/11/2012
BẮN CUNG
1 Cúp Bắn cung Quốc gia Trung tâm đào tạo VĐV cấp cao Hà Nội 01 – 10/04/2012
2 Tay cung Xuất sắc Quốc gia Hải Phòng 05 – 11/06/2012
3 Vô địch Bắn cung trẻ Quốc gia Sóc Trăng 01 – 10/08/2012
4 Vô địch Bắn cung Quốc gia Hải Phòng 01 – 10/11/2012