RESULTS SHOOTING SPORT 2011
QUỐC TẾ INTERNATIONAL
10.11.2011 Đại hội Thể thao Đông nam Á – 26 SEA Games 26th
06.09.2011 Vô địch Đông nam Á – 35 SEASA Games 35th
QUỐC GIA NATIONAL
Vô địch Quốc gia – 47 National Shooting Championship 47th
Vô địch trẻ Quốc gia – 20 National Shooting Junior Championship 20th
Súng hơi Thanh thiếu niên Quốc gia – 16 National Air Shooting Teenager 16th
Xuất sắc Quốc gia – 16 National Shooting Excellence 16th
Cúp Quốc gia – 18 National Shooting Cup 18th