RESULTS SHOOTING SPORT 2010
QUỐC TẾ INTERNATIONAL
Bắn súng – Đại hội TDTT Châu Á – 16 Shooting – Asian Games 16 – 2010
QUỐC GIA NATIONAL
Vô địch Quốc gia – 46 National Shooting Championship 46th
Vô địch trẻ Quốc gia – 19 National Shooting Junior Championship 19th
Súng hơi Thanh thiếu niên Quốc gia – 15 National Air Shooting Teenager 15th
Xuất sắc Quốc gia – 15 National Shooting Excellence 15th
Cúp Quốc gia – 17 National Shooting Cup 17th