TT
HỌ VÀ TÊN N/SINH CHỨC VỤ Đ/CẤP NỘI DUNG THI
1 Hoàng Xuân Vinh 06.10.1974 VĐV KT Quốc tế Súng ngắn nam
  2 Hà Minh Thành 04.06.1985 VĐV KT Quốc tế Súng ngắn nam
  3 Nguyễn Thị Phương 01.09.1982 VĐV KT Quốc tế Súng trường nữ
4 Bùi Thị Thúy Hạnh 22.08.1976 VĐV KT Súng ngắn nữ
5 Đậu Văn Đông 05.11.1985 VĐV KT Súng ngắn nam
6 Đỗ Đức Hùng 11.02.1984 VĐV KT Súng trường nam
7 Hồ Thanh Hải 07.07.1972 VĐV KT Súng ngắn nam
8 Lê Cao Kiên 1978 VĐV KT Súng trường nam
9 Lê Thị Hoàng Ngọc 01.07.1982 VĐV KT Súng ngắn nữ
10 Lê Thị Linh Chi 04.01.1976 VĐV KT Súng ngắn nữ
11 Lê Thu Hằng 1992 VĐV KT Súng trường nữ
12 Lê Xuân Linh 1989 VĐV KT Súng trường nam
13 Lương Chí trung 1992 VĐV KT Súng trường nam
14 Nguyễn Duy Dũng 1984 VĐV KT Súng trường nam
15 Nguyễn Duy Hoàng 05.08.1985 VĐV KT Súng trường nam
16 Nguyễn Hoàng Phương 12.04.1986 VĐV KT Súng ngắn nam
17 Nguyễn Huyền Trang 1997 VĐV KT Súng trường nữ
18 Nguyễn Mạnh Cường 1983 VĐV KT Súng trường nam
19 Nguyễn Phương Thảo 1992 VĐV KT Súng trường nữ
20 Nguyễn Thành Nam 1992 VĐV KT Súng trường nam
21 Nguyễn Thị Hậu 1994 VĐV KT Súng trường nữ
22 Nguyễn Thị Hiền 05.07.1987 VĐV KT Súng trường nữ
23 Nguyễn Thu Hằng 1984 VĐV KT Súng trường nữ
24 Nguyễn Thùy Dung 1989 VĐV KT Súng ngắn nữ
25 Nguyễn Trọng Tiến 1991 VĐV KT Súng trường nam
26 Nguyễn Văn Chương 07.02.1978 VĐV KT Súng trường nam
27 Trần Thị Thanh Phượng 07.04.1978 VĐV KT Súng trường nữ
28 Leo Thị Thuý 1997 VĐV DBKT Súng trường nữ
29 Nguyễn Đình Hiệp 1980 VĐV DBKT Súng ngắn nam
30 Nguyễn Hà Phương 1994 VĐV DBKT Súng trường nữ
31 Nguyễn Thị Thanh Vân 1986 VĐV DBKT Súng ngắn nữ
32 Nguyễn Thị Thuận Ánh 1990 VĐV DBKT Súng trường nữ
33 Cao Bá Duy 1982 VĐV Cấp I Súng ngắn nam
34 Chu Hồng Cường 1987 VĐV Cấp I Súng ngắn nam
35 Đào Thu Hằng 1992 VĐV Cấp I Súng trường nữ
36 Đỗ Ngọc Hai 1994 VĐV Cấp I Súng trường nam
37 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 11.01.1981 VĐV Cấp I Súng trường nữ
38 Nguyễn Xuân Trường 1994 VĐV Cấp I Súng trường nam
39 Bùi Thị Kim Thoa 1995 VĐV Súng ngắn nữ
40 Đào Thanh Tú 1996 VĐV Súng ngắn nữ
41 Đỗ Thế Anh 1995 VĐV Súng trường nam
42 Hoàng Thị Hải Hiên 1994 VĐV Súng ngắn nữ
43 Lê Tuấn Đạt 1995 VĐV Súng trường nam
44 Lương Tuấn Nghĩa 1995 VĐV Súng trường nam
45 Nguyễn Đình Đồng 1996 VĐV Súng ngắn nam
46 Nguyễn Dự Long 1985 VĐV Súng ngắn nam
47 Nguyễn Hữu Quân 1995 VĐV Súng ngắn nam
48 Nguyễn Thị Thu Hằng 12.08.1984 VĐV Súng trường di động nữ
49 Trần Mỹ Hạnh 1996 VĐV Súng ngắn nữ
50 Vũ Tiến Đạt 1996 VĐV Súng trường nam