VÔ ĐỊCH CÁC ĐỘI MẠNH QUỐC GIA MÔN BẮN SÚNG

ĐĨA BAY

Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia – Hà Nội

15.05 – 25.05.2024

Xem SÚNG NGẮN, SÚNG TRƯỜNG, DI ĐỘNG

THÔNG TIN GIẢI ĐẤU

HÌNH ẢNH

Thời gian Nội dung Tải
  15.05    
  09:00 BTC đón tiếp  
  09:00 VĐV tập luyện  
  16.05    
  09:00 Kiểm tra vũ khí, trang bị  
  09:00 VĐV tập luyện  
  10:00 Họp Trọng tài  
  14:00 BTC họp với Trưởng đoàn, Lãnh đội  
  17.05    
  08:00 Đĩa bay Skeet nam – 75 pdf
  08:00 Đĩa bay Skeet nữ – 75 pdf
  18.05    
  08:00 Đĩa bay Skeet nam – 50 pdf
  08:00 Đĩa bay Skeet nữ – 50 pdf
    Đĩa bay Skeet nam – C.kết pdf
    Đĩa bay Skeet nữ – C.kết pdf
  19.05    
  08:00 Đĩa bay Skeet hỗn hợp đồng đội pdf
    Đĩa bay Skeet hỗn hợp đồng đội – C.kết pdf
  20.05    
  08:00 Đĩa bay Trap nam – 75 pdf
  08:00 Đĩa bay Trap nữ – 75 pdf
  21.05    
  08:00 Đĩa bay Trap nam – 50 pdf
  08:00 Đĩa bay Trap nữ – 50 pdf
    Đĩa bay Trap nam – C.kết pdf
    Đĩa bay Trap nữ – C.kết pdf
  22.05    
  08:00 Đĩa bay Trap hỗn hợp đồng đội pdf
  23.05    
  08:00 Đĩa bay Double Trap nam pdf
  08:00 Đĩa bay Double Trap nữ pdf
  24.05    
  25.05    
09:00 Bế mạc, trao thưởng