VÔ ĐỊCH CÁC ĐỘI MẠNH QUỐC GIA MÔN BẮN SÚNG

SÚNG TRƯỜNG, SÚNG NGẮN, DI ĐỘNG

Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia – Đà Nẵng

15.05 – 25.05.2024

Xem ĐĨA BAY

THÔNG TIN GIẢI ĐẤU

HÌNH ẢNH

Thời gian Nội dung Tải
15.05    
  09:00 BTC đón tiếp  
  09:00 VĐV tập luyện  
  16.05    
  09:00 Kiểm tra vũ khí, trang bị  
  09:00 VĐV tập luyện  
  10:00 Họp Trọng tài  
  14:00 BTC họp với Trưởng đoàn, Lãnh đội  
  17.05    
  09:00 Khai mạc  
  11:00 VĐV tập luyện  
  15:00 Chuẩn bị trường bắn (Không tập luyện)  
  18.05    
  08:00 10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nữ pdf
    10m St hơi di động tiêu chuẩn nữ – C.kết pdf
  08:00 10m Súng trường hơi nam pdf
    10m Súng trường hơi nam – C.kết Live pdf
  08:00 25m Súng ngắn bắn nhanh nam pdf
    25m Súng ngắn bắn nhanh nam – C.kết pdf
  19.05    
  08:00 10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nam pdf
    10m St hơi di động tiêu chuẩn nam – C.kết pdf
  08:00 10m Súng trường hơi nữ pdf
    10m Súng trường hơi nữ – C.kết Live pdf
  08:00 25m Súng ngắn thể thao nam pdf
  20.05    
  08:00 10m Súng trường hơi di động hỗn hợp nữ pdf
  08:00 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội pdf
    10m S.trường hơi hỗn hợp đồng đội – C.kết Live pdf
  08:00 25m Súng ngắn thể thao nữ pdf
    25m Súng ngắn thể thao nữ – C.kết pdf
  09:00 50m Súng ngắn nam pdf
  21.05    
  08:00 10m Súng ngắn hơi nam pdf
    10m Súng ngắn hơi nam – C.kết Live pdf
  08:00 10m Súng trường hơi di động hỗn hợp nam pdf
  09:00 50m Súng trường 3 tư thế nữ pdf
    50m Súng trường 3 tư thế nữ – C.kết pdf
  22.05    
  08:00 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội pdf
    10m S.ngắn hơi hỗn hợp đồng đội – C.kết Live pdf
  09:00 50m Súng trường 3 tư thế nam pdf
    50m Súng trường 3 tư thế nam – C.kết pdf
  23.05  
  08:00 10m Súng ngắn hơi nữ pdf
    10m Súng ngắn hơi nữ – C.kết Live pdf
  08:00 25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam pdf
  09:00 50m Súng trường nằm nữ pdf
  15:00 Trao thưởng Live  
  24.05    
  08:00 10m Súng trường hơi di động hỗn hợp đồng đội pdf
    10m St hơi di động hỗn hợp đồng đội – C.kết Live pdf
  09:08 25m Súng ngắn ổ quay nam pdf
  09:00 50m Súng trường nằm nam pdf
  14:00 Bế mạc, trao thưởng Live