Trở về trang Lịch và Thành tích

 ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA THAM DỰ
 Huấn luyện viên trưởng
 Nguyễn Thị Nhung
 Chuyên gia
 Park Chung Gun
 Vận động viên
 1. Hoàng Xuân Vinh – Súng ngắn
 2. Trần Quốc Cường - Súng ngắn
 3. Nguyễn Hoàng Phương – Súng ngắn
 4. Hà Minh Thành – Súng ngắn
 5. Phạm Thị Hà - Súng ngắn
 6. Nguyễn Minh Châu - Súng ngắn
 7. Hồ Viết Thanh Sang - Súng trường
 VIỆT NAM
 01  Huấn luyện viên
 01  Chuyên gia
 07  Vận động viên
 12  Lượt đấu
 GIẢI
 67  Quốc gia
 534  Vận động viên
 927  Lượt đấu
 Vận động viên trẻ nhất, sinh năm 2001 - Súng ngắn thể thao nữ - Thái Lan
 Trở về trang Lịch và Thành tích