SÚNG HƠI THANH THIẾU NIÊN QG LẦN THỨ 19 – 2014
Trở về trang thành tích
   TÊN  Đ.PHƯƠNG  T.CHUẤN  Đ.CẤP  H.CHƯƠNG
 Ngày thi đấu cuối cùng  23.06.2014
 10m Súng trường hơi nam tuổi 16
 1 – Hồ Viết Thanh Sang  Quảng Nam  580  KT  HCV – PKL TTN
 2 – Diệp Dũng Giang  TP HCM  560  Cấp I  HCB
 3 – Vũ Nhật Hoàng  TP HCM  548  HCĐ
 Đồng đội
 1 -  Quảng Nam  1.671  HCV
 2 -  TP HCM  1.643  HCB
 3 -  Vĩnh Phúc  1.610  HCĐ
 10m Súng trường hơi nam tuổi 18
 1 – Bùi Anh Tùng  Vĩnh Phúc  569  Cấp I  HCV
 2 – Vũ Văn Thắng  Vĩnh Phúc  566  Cấp I  HCB
 3 – Nguyễn Ngọc Toàn  TP HCM  565  Cấp I  HCĐ
 Đồng đội
 1 -  Vĩnh Phúc  1.654  HCV
 2 -  TP HCM  1.647  HCB
 3 -  Tuyển trẻ QG  1.643  HCĐ
 Ngày thi đấu thứ 5  22.06.2014
 10m Súng trường hơi nữ tuổi 16
 1 – Iwaki Ai  TP HCM  383  KT  HCV
 2 – Nguyễn Thị Thảo  Quảng Ninh  381  DBKT  HCB
 3 – Triệu Mai Linh  Quân đội  379  DBKT  HCĐ
 Đồng đội
 1 -  Quảng Ninh  1.119  HCV - PKL TTN
 2 -  Vĩnh Phúc  1.092  HCB
 3 -  HCĐ
 10m Súng trường hơi nữ tuổi 18
 1 – Triệu Thị Nguyệt Nga  TP HCM  388  KT  HCV
 2 – Bùi Thị Hà  Quảng Ninh  383  KT  HCB
 3 – Vũ Thị Hải Yến  Quân đội  382  KT  HCĐ
 Đồng đội
 1 -  Vĩnh Phúc  1.128  HCV
 2 -  Quảng Ninh  1.124  HCB
 3 -  Quân đội  1.123  HCĐ
 Ngày thi đấu thứ 4  21.06.2014
 10m Súng trường hơi phổ thông nam tuổi 16
 1 – Nguyễn Tự Tuấn  Vĩnh Phúc  337  HCV
 2 – Vũ Nhật Hoàng  TP HCM  334  HCB
 3 – Hồ Việt Thanh Sang  Quảng Nam  HCĐ
 Đồng đội
 1 -  TP HCM  985  HCV – PKL TTN QG
 2 -  Quảng Nam  954  HCB
 3 -  Vĩnh Phúc  943  HCĐ
 10m Súng trường hơi phổ thông nam tuổi 18
 1 – Bùi Anh Tùng  Vĩnh Phúc  499  HCV
 2 – Dương Văn Trường  Vĩnh Phúc  496  HCB
 3 – Nguyễn Ngọc Toàn  TP HCM  472  HCĐ
 Đồng đội
 1 -  Vĩnh Phúc  1.461  HCV
 2 -  TP HCM  1.366  HCB
 3 -  Tuyển trẻ QG  1.223  HCĐ
 Ngày thi đấu thứ 3  20.06.2014
 10m Súng trường hơi di động hỗn hợp nữ tuổi 18
 1 - Huỳnh Thị Mai Khuyên  Quảng Nam  321  HCV – KL TTN QG
 2 - Lưu Thị Ngọc Ánh  Đắk Lắk  306  HCB
 3 - Lê Thị Chung  Đắk Lắk  294  HCĐ
 Đồng đội
 1 -  HCV
 2 -  HCB
 3 -  HCĐ
 10m Súng trường hơi phổ thông nữ tuổi 16
 1 - Nguyễn Thị Lan  Vĩnh Phúc  319  HCV
 2 – Iwaki Ai  TP HCM  312  HCB
 3 – Trương Thuý Ngọc  Quảng Ninh  311  HCĐ
 Đồng đội
 1 -  Vĩnh Phúc  893  HCV
 2 -  Quảng Ninh  848  HCB
 3 -  Lạng Sơn  696  HCĐ
 10m Súng trường hơi phổ thông nữ tuổi 18
 1 – Nguyễn Thị Duyên  Vĩnh Phúc  328  HCV
 2 – Trần Lệ Thượng  TP HCM  322  HCB
 3 – Phùng Thị Lan Hương  Vĩnh Phúc  308  HCĐ
 Đồng đội
 1 -  Vĩnh Phúc  930  HCV
 2 -  TP HCM  906  HCB
 3 -  Quảng Ninh  891  HCĐ
 Ngày thi đấu thứ 2  19.06.2014
 10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nữ tuổi 18
 1 – Lê Thị Chung  Đắk Lắk  300  HCV – KL TTN QG
 2 – Huỳnh Thị Mai Khuyên  Quảng Nam  296  HCB
 3 – Lưu Thị Ngọc Ánh  Đắk Lắk  294  HCĐ
 Đồng đội
 1 -  HCV
 2 -  HCB
 3 -  HCĐ
 10m Súng ngắn hơi nữ tuổi 16
 1 – Nguyễn Chính Ngọc Liên  TP HCM  361 (90)  Cấp I  HCV
 2 – Phạm Thị Ngọc Châu  TP HCM  361 (89)  Cấp I  HCB
 3 – Nguyễn Thị Hường  TP HCM  359  Cấp I  HCĐ
 Đồng đội
 1 -  TP HCM  1.081  HCV
 2 -  Đồng Nai  1.032  HCB
 3 -  Quảng Ninh  963  HCĐ
 10m Súng ngắn hơi nữ tuổi 18
 1 – Võ Thị Ngọc Dịu  Đồng Nai  368  DBKT  HCV
 2 – Nguyễn Thị Vân Anh  Hải Dương  365  DBKT  HCB
 3 – Nguyễn Thị Dung  Hải Dương  359  Cấp I  HCĐ
 Đồng đội
 1 -  Hải Dương  1.081  HCV
 2 -  Đồng Nai  1.036  HCB
 3 -  Quân đội  1.019  HCĐ
 Ngày thi đấu thứ nhất  18.06.2014
 10m Súng ngắn hơi nam tuổi 16
 1 – Hồ Đức Thiện  Quảng Nam  544  HCV
 2 – Trần Thế Văn  Bộ công an  536 (93)  HCB
 3 – Vũ Tiến Nam  Quân đội  536 (88)  HCĐ
 Đồng đội
 1 -  TP.HCM  1.570  HCV
 2 -  Quảng Ninh  1.408  HCB
 3 -  HCĐ
 10m Súng ngắn hơi nam tuổi 18
 1 – Trần Tuấn Anh  Bộ công an  556  Cấp I  HCV
 2 – Nguyễn Đình Đồng  Quân đội  554  Cấp I  HCB
 3 – Trần Công Hiếu  TP HCM  537  HCĐ
 Đồng đội
 1 -  Bộ công an  1.511  HCV
 2 -  Quảng Ninh  658  HCB
 3 -  HCĐ