DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN BẮN SÚNG QUỐC GIA 2013
Đội tuyển Bắn súng Quốc gia tại Trung tâm HL TT QG – Hà Nội
Đội tuyển Bắn súng trẻ Quốc gia - Trường Đại học TDTT – Bắc Ninh
Đội tuyển Bắn súng trẻ Quốc gia - Trung tâm HL TT QG – Đà Nẵng
DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN BẮN CUNG QUỐC GIA 2013
Đội tuyển Bắn cung Quốc gia tại Trung tâm HL TT QG – Hà Nội
Đội tuyển Bắn cung trẻ Quốc gia - Trung tâm HL TT QG – Cần Thơ
Đội dự tuyển Bắn cung trẻ Quốc gia - Trung tâm HL TT QG – Cần Thơ
 ————————————————————
Nếu không xem được
Hãy tải về ứng dụng đọc văn bản PDF tại đây
Điện thoại đời cao không cần thao tác này.