VIETNAM NATIONAL SHOOTING TEAM – 2013
01 jan – 31 dec 2013
Tải về (PDF)
05 – HUẤN LUYỆN VIÊN
TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ NĂM SINH
1 Nguyễn Thị Nhung Tổng cục HLV trưởng
2 Ngô Thị Ngân Hà Hà Nội 1961
3 Phạm Cao Sơn Hải Phòng 1970
4 Nghiêm Việt Hùng Hà Nội 1975
5 Nguyễn Văn Tùng Hải Dương 1978
33 – VẬN ĐỘNG VIÊN
TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ NĂM SINH
Súng ngắn Bắn nhanh
1 Hà Minh Thành Quân đội 1985
2 Nguyễn Huy Quang Phúc Đà Nẵng 1984
3 Kiều Thanh Tú Hà Nội 1987
4 Bùi Quang Nam Hà Nội 1986
Súng ngắn bắn chậm
1 Hồ Thanh Hải Quân đội 1972
2 Hoàng Xuân Vinh Quân đội 1974
3 Trần Quốc Cường H/Dương 1974
4 Nguyễn Hoàng Phương Quân đội 1986
5 Nguyễn Đình Thành BCA 1989
6 Trần Xuân Tùng Q/Ninh 1990
7 Tô Văn Tuyển Hà Nội 1992
8 Đỗ Xuân Hùng TP-HCM 1990
9 Nguyễn Trọng Nam Quảng Ninh 1991
Súng ngắn nữ
1 Lê Thị Hoàng Ngọc Quân đội 1982
2 Đặng Lê Ngọc Mai BCA 1987
3 Nguyễn Minh Châu BCA 1991
4 Nguyễn Thùy Dung Quân đội 1989
Súng trường nam
1 Dương Anh Quân Hà Nội 1982
2 Nguyễn Văn Quân H/Dương 1990
3 Phùng Lê Huyên T/Hóa 1983
4 Nguyễn Thành Đạt T/Hóa 1984
5 Nguyễn Duy Hoàng Quân đội 1985
Súng trường nữ
1 Thẩm Thúy Hồng Hà Nội 1982
2 Nguyễn Thị Xuân Hà Nội 1985
3 Nguyễn Thị Hằng H/Dương 1982
4 Lê Thị Anh Đào H/Dương 1976
5 Nguyễn Thị Phương Quân đội 1982
Di động nam
1 Trần Hoàng Vũ Hà Nội 1984
2 Ngô Hữu Vượng Hà Nội 1989
3 Đỗ Đức Hùng Quân đội 1984
Đĩa bay nam. nữ
1 Hoàng Thị Tuất Hà Nội 1982
2 Lê Nghĩa Hà Nội 1982
3 Nguyễn Hoàng Điệp Hà Nội 1980