VÔ ĐỊCH SÚNG HƠI

Các nhóm tuổi thanh thiếu niên quốc gia

Đắk Lắk, 05.07 – 15.07.2024

THÔNG TIN GIẢI ĐẤU

HÌNH ẢNH

  Thời gian Nội dung Tải
05.07  
  08:00 BTC đón tiếp
  08:00 VĐV tập luyện
  09:00 Họp Trọng tài
  06.07  
  08:00 VĐV tập luyện
  09:00 BTC họp với Trưởng đoàn, Lãnh đội
  09:00 Kiểm tra vũ khí, trang bị
  15:00 Chuẩn bị trường bắn
  07.07  
  08:00 Khai mạc
  09:30 10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nữ – 16* pdf
  09:30 10m Súng trường hơi nữ – 16* pdf
  11:30 10m Súng trường hơi nam – 16* pdf
  13:00 10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nữ – 18* pdf
  08.07  
  08:00 10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nam – 16* pdf
  08:00 10m Súng trường hơi nữ – 18* pdf
  10:00 10m Súng trường hơi nam – 18* pdf
  11:00 10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nam – 18* pdf
  12:00 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội – 16* pdf
  13:15 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội – 16 – C.kết* pdf
  09.07  
  08:00 10m Súng ngắn hơi nữ – 16* pdf
  08:00 10m Súng trường hơi di động hỗn hợp nữ – 16* pdf
  09:50 10m Súng ngắn hơi nam – 16* pdf
  11:00 10m Súng trường hơi di động hỗn hợp nữ – 18* pdf
  13:30 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội – 18* pdf
  14:15 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội – 18 – C.kết* pdf
  10.07  
  08:00 10m Súng ngắn hơi nữ – 18* pdf
  08:00 10m Súng trường hơi di động hỗn hợp nam – 16* pdf
  10:00 10m Súng ngắn hơi nam – 18* pdf
  11:00 10m Súng trường hơi di động hỗn hợp nam – 18* pdf
  12:00 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội – 16* pdf
  13:15 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội – 16 – C.kết* pdf
  15:00 Trao thưởng đợt 1
  11.07  
  08:00 10m Súng trường hơi di động hỗn hợp đồng đội – 16* pdf
  08:00 10m Súng trường hơi phổ thông nữ – 16* pdf
  09:30 10m Súng trường hơi phổ thông nam – 16* pdf
  11:00 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội – 18* pdf
  12:00 10m St hơi di động hỗn hợp đồng đội – 16 – C.kết* pdf
  13:30 10m S.ngắn hơi hỗn hợp đồng đội – 18 – C.kết* pdf
  12.07  
  08:00 10m Súng trường hơi di động hỗn hợp đồng đội – 18* pdf
  08:00 10m Súng trường hơi phổ thông nữ – 18* pdf
  10:00 10m Súng trường hơi phổ thông nam – 18* pdf
  10:15 10m St hơi di động hỗn hợp đồng đội – 18 – C.kết* pdf
  11:30 Bế mạc, trao thưởng