TT HỌ VÀ TÊN N/SINH CHỨC VỤ Đ/CẤP NỘI DUNG THI
2 Đỗ Xuân Hùng 04.04.1990 VĐV KT Súng ngắn nam
1 Triệu Thị Hoa Hồng 1991 VĐV KT Súng ngắn nữ
3 Trương Văn Hậu 1965 VĐV KT Súng ngắn nam
4 Phan Xuân Chuyên 1993 VĐV KT Súng ngắn nam
5 Bùi Hồng Phong 1993 VĐV KT Súng ngắn nam
6 Dương Thị Mỹ Phượng 1991 VĐV KT Súng trường nữ
7 Phạm Thị Thùy Trang 1990 VĐV KT Súng trường nữ
8 Phạm Thị Châu 1993 VĐV KT Súng trường nữ
9 Nguyễn Thệ Thiện 1991 VĐV KT Súng trường nữ
10 Phạn Quang Vinh 1988 VĐV KT Súng trường nam
11 Hồ Thái Tâm 1992 VĐV KT Súng trường nam
12 Nguyễn Thị Hồng Phương 1989 VĐV DBKT Súng ngắn nữ
13 Trần Việt Cường 1993 VĐV DBKT Súng trường nam
14 Nguyễn Thị Ngọc Dương 1992 VĐV Cấp I Súng ngắn nữ
15 Đổng Minh Thanh Trúc 1992 VĐV Cấp I Súng ngắn nữ
16 Lư Mỹ Long 1994 VĐV Cấp I Súng ngắn nam
17 Bạch Thái Thông 1992 VĐV Cấp I Súng trường nam
18 Nguyễn Phương Duy 1993 VĐV Súng ngắn nam
19 Phạm Thị Ngọc Châu 1998 VĐV Súng ngắn nữ
20 Nguyễn Thị Hiền 1996 VĐV Súng ngắn nữ
21 Lư Vũ Phượng 1997 VĐV Súng ngắn nữ
22 Nguyễn Thị Thu Vân 1995 VĐV Súng ngắn nữ
23 Trần Công Hiếu 1996 VĐV Súng ngắn nam
24 Lê Thanh Duy Khương 1997 VĐV Súng ngắn nam
25 Lê Ngọc Luân 1996 VĐV Súng ngắn nam
26 Phan Quốc Vương 1993 VĐV Súng ngắn nam
27 Nguyễn Ngọc Toàn 1997 VĐV Súng trường nam
28 Nguyễn Lam Sơn 1997 VĐV Súng trường nam
29 Lê Tuấn Đạt 1997 VĐV Súng trường nam
30 Thái Xuân Thông 1995 VĐV Súng trường nam
31 Nguyễn Ngân Lâm 1995 VĐV Súng trường nam
32 Lê Huỳnh Tấn Đức 1995 VĐV Súng trường nam
33 Hồng Thị Ngọc Thắm 1996 VĐV Súng trường nữ