Tổng số 39 thành viên

- 05 Huấn luyện viên

- 34 Vận động viên

Huấn luyện viên

1.Nguyễn Thị Nhung – cán bộ Tổng cục TDTT: Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển QG – 2012

2.Ngô Ngân Hà – Hà Nội

3.Phạm Cao Sơn – Hải Phòng

4.Nguyễn Văn Tùng – Hải Dương

5.Nghiêm Việt Hùng – Hà Nội

Súng ngắn nữ

1.Lê Thị Hoàng Ngọc – Quân đội

2.Vũ Ngọc Anh – Hải Dương

3.Nguyễn Thị Thùy Dung – Quân đội

4.Nguyễn Minh Châu – BCA

Súng ngắn tốc độ nam

1.Hà Minh Thành – Quân đội

2.Đậu Văn Đông – Quân đội

3.Kiều Thanh Tú – Hà Nội

4.Bùi Quang Nam – Hà Nội

Súng ngắn Bắn chậm nam

1.Nguyễn Hoàng Phương – Quân đội

2.Hoàng Xuân Vinh – Quân đội

3.Hồ Thanh Hải – Quân đội

4.Trần Quốc Cường – Hải Dương

5.Nguyễn Đình Thành – BCA

6.Trần Xuân Tùng – Quảng Ninh

7.Tô Văn Tuyển – Hà Nội

8.Đỗ Xuân Hùng – TP HCM

Súng trường nam

1.Vũ Thành Hưng – Hà Nội

2.Dương Anh Quân – Hà Nội

3.Nguyễn Văn Quân – Hải Dương

4.Phùng Lê Huyên – Thanh Hóa

5.Nguyễn Thành Đạt – Thanh Hóa

6.Nguyễn Duy Hoàng – Quân đội

Súng trường nữ

1.Thẩm Thúy Hồng – Hà Nội

2.Nguyễn Thị Phương – Quân đội

3.Nguyễn Thị Hiền – Quân đội

4.Nguyễn Thị Hằng – Hải Dương

5.Lê Thị Anh Đào – Hải Dương

6.Đàm Thị Nga – Hà Nội

Súng trường di động nam

1.Trần Hoàng Vũ – Hà Nội

2.Đỗ Đức Hùng – Quân đội

3.Ngô Hữu Vượng – Hà Nội

Đĩa bay nam, nữ

1.Hoàng Thị Tuất – Hà Nội

2.Lê Nghĩa – Hà Nội

3.Nguyễn Hoàng Điệp – Hà Nội