OLYMPIC – FRA 2024

BẮN SÚNG

25.07 – 08.08.2024

THÔNG TIN GIẢI ĐẤU

HÌNH ẢNH

Đội tuyển Việt Nam tham dự

Thời gian Nội dung  Tải
25.07
14:00 BTC đón tiếp
14:00 Tập luyện
26.07
14:00 BTC họp với Trưởng đoàn, Lãnh đội
14:00 Tập luyện
27.07
14:00 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội  
15:30 10m S.trường hơi hỗn hợp đồng đội – Tranh đồng  
16:00 10m S.trường hơi hỗn hợp đồng đội – Tranh vàng  
15:30 10m Súng ngắn hơi nam  
17:30 10m Súng ngắn hơi nữ  
28.07
14:15 10m Súng trường hơi nữ  
14:30 10m Súng ngắn hơi nam – C.kết  
16:15 10m Súng trường hơi nam  
17:00 10m Súng ngắn hơi nữ – C.kết  
29.07
14:00 Đĩa bay Trap nam – 75  
14:15 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội  
14:30 10m Súng trường hơi nữ – C.kết  
17:00 10m Súng trường hơi nam – C.kết  
30.07
14:00 Đĩa bay Trap nam – 50  
14:00 Đĩa bay Trap nữ – 75  
14:30 10m S.ngắn hơi hỗn hợp đồng đội - Tranh đồng  
15:00 10m S.ngắn hơi hỗn hợp đồng đội - Tranh vàng  
31.07
14:00 50m Súng trường 3 tư thế nam  
14:00 Đĩa bay Trap nữ – 50  
20:30 Đĩa bay Trap nữ – C.kết  
01.08
14:30 50m Súng trường 3 tư thế nam – C.kết  
17:00 50m Súng trường 3 tư thế nữ  
02.08
14:00 Đĩa bay Skeet nam – 75  
14:00 25m Súng ngắn thể thao nữ  
14:30 50m Súng trường 3 tư thế nữ – C.kết  
03.08
14:00 Đĩa bay Skeet nam – 50  
14:00 Đĩa bay Skeet nữ – 75  
14:30 25m Súng ngắn thể thao nữ – C.kết  
20:30 Đĩa bay Skeet nam – C.kết  
04.08
14:00 25m Súng ngắn bắn nhanh nam  
14:30 Đĩa bay Skeet nữ – 50  
20:30 Đĩa bay Skeet nữ – C.kết  
05.08
14:00 Đĩa bay Skeet hỗn hợp đồng đội  
14:30 25m Súng ngắn bắn nhanh nam – C.kết  
20:00 Đĩa bay Skeet hỗn hợp đồng đội - Tranh huy chương  
06.08
20:00 Bế mạc