CÚP BẮN SÚNG THẾ GIỚI

Munich, GER, 30.05 – 07.06.2024

THÔNG TIN GIẢI ĐẤU

HÌNH ẢNH

Đội tuyển Việt Nam tham dự

  Thời gian Nội dung Tải
30.05
14:00 BTC đón tiếp
01.06
14:00 Họp kỹ thuật
02.06
14:00 25m Súng ngắn thể thao nữ – 1/2 pdf
14:00 10m Súng trường hơi nam pdf
18:15 10m Súng trường hơi nữ pdf
03.06
13:00 25m Súng ngắn thể thao nữ – 2/2 pdf
15:00 10m Súng trường hơi nam – C.kết pdf
  17:00 10m Súng trường hơi nữ – C.kết pdf
  17:00 25m Súng ngắn bắn nhanh nam – 1/2 pdf
  19:00 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội pdf
  22:00 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội – C.kết pdf
  04.06    
  14:00 25m Súng ngắn bắn nhanh nam – 2/2 pdf
  15:00 25m Súng ngắn thể thao nữ – C.kết pdf
  05.06    
  14:15 50m Súng trường 3 tư thế nữ – 1 pdf
  15:00 25m Súng ngắn bắn nhanh nam – C.kết pdf
  15:15 10m Súng ngắn hơi nữ pdf
  16:30 50m Súng trường 3 tư thế nữ – 2 pdf
  17:15 10m Súng ngắn hơi nam pdf
  18:45 50m Súng trường 3 tư thế nam – 1 pdf
  21:00 50m Súng trường 3 tư thế nam – 2 pdf
  06.06    
  14:15 50m Súng trường 3 tư thế nữ pdf
  15:00 10m Súng ngắn hơi nữ – C.kết pdf
  16:30 50m Súng trường 3 tư thế nam pdf
  17:00 10m Súng ngắn hơi nam – C.kết pdf
  19:00 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội pdf
  22:00 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội – C.kết pdf
  07.06    
  15:00 50m Súng trường 3 tư thế nữ – C.kết pdf
  17:30 50m Súng trường 3 tư thế nam – Ckết pdf
Bế mạc