VÒNG LOẠI OLYMPIC KHU VỰC CHÂU Á

VÔ ĐỊCH BẮN SÚNG CHÂU Á

Jakarta, INDONESIA, 05.01 – 17.01.2024

THÔNG TIN GIẢI ĐẤU

Đội tuyển Việt Nam tham dự 

HÌNH ẢNH

Thời gian Nội dung  Tải
05.01
09:00 BTC đón tiếp
09:00 Họp BTC
06.01
09:00 BTC họp với Trưởng đoàn, Lãnh đội
09:00 Kiểm tra vũ khí
18:30 Khai mạc
07.01
09:00 Kiểm tra vũ khí
09:00 Tập luyện
08.01
08:30 10m Súng ngắn hơi nam pdf
08:30 10m Súng ngắn hơi nam – trẻ pdf
12:30 10m Súng ngắn hơi nữ pdf
12:30 10m Súng ngắn hơi nữ – trẻ pdf
12:45 10m Súng ngắn hơi nam – C.kết pdf
16:45 10m Súng ngắn hơi nữ – C.kết pdf
09.01
08:30 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội pdf
09:45 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội – trẻ pdf
11:00 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội pdf
11:00 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội – trẻ pdf
10:15 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội – C.kết pdf
13:45 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội – C.kết pdf
10.01
08:30 10m Súng trường hơi nam pdf
10:30 10m Súng trường hơi nam – trẻ pdf
11:00 10m Súng trường hơi nam - C.kết pdf
12:30 10m Súng trường hơi nữ pdf
14:30 10m Súng trường hơi nữ – trẻ pdf
15:00 10m Súng trường hơi nữ - C.kết pdf
11.01    
08:30 25m Súng ngắn thể thao nữ pdf
13:15 25m Súng ngắn thể thao nữ - C.kết pdf
12.01    
09:30 50m Súng trường 3 tư thế nam pdf
11:00 50m Súng trường 3 tư thế nam - C.kết pdf
13.01  
08:30 25m Súng ngắn bắn nhanh nam pdf
10:45 50m Súng trường nằm nam pdf
08:30 50m Súng trường 3 tư thế nữ pdf
11:00 50m Súng trường 3 tư thế nữ - C.kết pdf
14:45 25m Súng ngắn bắn nhanh nam - C.kết pdf
14.01  
09:00 25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam pdf
09:00 50m Súng trường nằm nữ pdf
15.01  
09:00 10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nam pdf
09:00 10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nữ pdf
09:00 25m Súng ngắn ổ quay nam pdf
16.01  
09:00 10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nam pdf
09:00 10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nữ pdf
14:00 10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nam - C.kết pdf
14:00 10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nữ - C.kết pdf
17.01  
09:00 10m Súng trường hơi di động hỗn hợp nam pdf
09:00 10m Súng trường hơi di động hỗn hợp nữ pdf
19:00 Bế mạc