VÔ ĐỊCH BẮN SÚNG ĐÔNG NAM Á – TPE 2023

THÔNG TIN GIẢI ĐẤU

HÌNH ẢNH

Danh sách Đội tuyển Việt Nam tham dự
-

Thời gian Nội dung   Tải
       
06.11      
09:00 BTC đón tiếp    
09:00 Họp Trọng tài    
09:00 Kiểm tra vũ khí, trang bị    
09:00 VĐV tập luyện    
07.11      
09:00 BTC họp với trưởng đoàn, Lãnh đội    
09:00 Chuẩn bị trường bắn    
09:00 Kiểm tra vũ khí, trang bị    
176:00 Khai mạc    
08.11      
08:00 10m Súng trường hơi nữ DS pdf
08:00 10m Súng trường hơi nữ – trẻ DS pdf
08:00 25m Súng ngắn ổ quay nam DS pdf
08:00 Đĩa bay Trap nam – 75 DS pdf
08:00 Đĩa bay Trap nữ – 75 DS pdf
10:30 10m Súng trường hơi nữ – C.kết pdf
13:00 10m Súng trường hơi nữ trẻ – C.kết pdf
09.11  
08:00 10m Súng trường hơi nam DS pdf
08:00 10m Súng trường hơi nam – trẻ DS pdf
08:00 25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam DS pdf
08:00 Đĩa bay Trap nam DS pdf
08:00 Đĩa bay Trap nữ DS pdf
10:30 10m Súng trường hơi nam – C.kết pdf
12:00 10m Súng trường hơi nam trẻ – C.kết pdf
13:00 Đĩa bay Trap nam – C.kết pdf
14:00 Đĩa bay Trap nữ – C.kết pdf
10.11  
08:00 10m Súng ngắn hơi nữ DS pdf
08:00 10m Súng ngắn hơi nữ – trẻ DS pdf
10:30 10m Súng ngắn hơi nữ – C.kết pdf
12:00 10m Súng ngắn hơi nữ trẻ – C.kết pdf
11.11  
08:00 10m Súng ngắn hơi nam DS pdf
08:00 10m Súng ngắn hơi nam – trẻ DS pdf
08:00 50m Súng trường nằm nam DS pdf
08:00 50m Súng trường nằm nữ DS pdf
08:00 Đĩa bay Skeet nam – 75 DS pdf
08:00 Đĩa bay Skeet nữ – 75 DS pdf
10:30 10m Súng ngắn hơi nam – C.kết pdf
12:00 10m Súng ngắn hơi nam trẻ – C.kết pdf
12.11  
08:00 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội DS pdf
08:00 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội – trẻ DS pdf
08:00 Đĩa bay Skeet nam DS pdf
08:00 Đĩa bay Skeet nữ DS pdf
10:30 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội – C.kết pdf
12:00 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội trẻ – C.kết pdf
13:00 Đĩa bay Skeet nam – C.kết pdf
14:00 Đĩa bay Skeet nữ – C.kết pdf
13.11  
08:00 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội DS pdf
08:00 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội – trẻ DS pdf
10:30 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội – C.kết pdf
12:30 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội trẻ – C.kết pdf
14.11  
08:00 25m Súng ngắn thể thao nữ DS pdf
12:00 25m Súng ngắn thể thao nữ – C.kết pdf
15.11  
08:00 25m Súng ngắn bắn nhanh nam – 1/2 DS pdf
08:00 50m Súng trường 3 tư thế nữ DS pdf
11:00 50m Súng trường 3 tư thế nữ – C.kết pdf
16.11  
08:00 25m Súng ngắn bắn nhanh nam DS pdf
08:00 50m Súng trường 3 tư thế nam DS pdf
11:00 50m Súng trường 3 tư thế nam – C.kết pdf
13:00 25m Súng ngắn bắn nhanh nam – C.kết pdf
17.11  
Các đoàn ra về