VÔ ĐỊCH BẮN SÚNG THẾ GIỚI
AZE, 15.08 – 25.08.2023

————————————————————————————–

PHOTO

 Cảm ơn bạn đã gửi ảnh đến Admin tại đây

CÁC THÔNG TIN GIẢI ĐẤU (Hoặc xem ở bên phải)

ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM tham dự

 

Thời gian Nội dung    Tải
 17.08
 11:30  10m Súng ngắn hơi nam    pdf
   Lại Công Minh – HCM    pdf
   Phạm Quang Huy – HAP    pdf
 15:30  10m Súng ngắn hơi nữ    pdf
   Nguyễn Thùy Trang – CAN    pdf
   Trịnh Thu Vinh – CAN  pdf
   Nguyễn Thị Hường – HCM  pdf
 Chung kết Trịnh Thu Vinh Live – 4  pdf
 18.08
  11:30  10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội Live    pdf
   Lê Thị Mộng Tuyền – HCM    pdf
   Nguyễn Thành Nam – QUD    pdf
     
  16:00  10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội    pdf
   Trịnh Thu Vinh – CAN    pdf
   Lại Công Minh – HCM    pdf
     
   Nguyễn Thị Hường – HCM     pdf
   Phạm Quang Huy – HAP    pdf
 19.08      
 11:30  10m Súng trường hơi nam    pdf
   Nguyễn Thành Nam – QUD    pdf
       
  16:30  10m Súng trường hơi nữ    pdf
   Lê Thị Mộng Tuyền – HCM    pdf
   Nguyễn Thị Thảo – QNI    pdf
   Phí Thanh Thảo – QUD    pdf
 20.08      
  11:30  25m Súng ngắn thể thao nữ    pdf
   Nguyễn Thùy Trang – CAN    pdf
   Trịnh Thu Vinh – CAN    pdf
   
 11:30  50m Súng trường 3 tư thế nam    pdf
   Nguyễn Thành Nam – QUD    pdf
 21.08      
 12:30  50m Súng trường 3 tư thế nữ    pdf
   Phí Thanh Thảo – QUD  pdf
 22.08      
 11:30  25m Súng ngắn bắn nhanh nam    pdf
   Hà Minh Thành – QUD    pdf
   Vũ Tiến Nam – QUD    pdf
   Phan Xuân Chuyêm – HCM    pdf
 23.08      
 12:00  25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam    DS
   Hà Minh Thành – QUD    DS
   Vũ Tiến Nam – QUD    DS
   Phan Xuân Chuyêm – HCM    DS