VÔ ĐỊCH BẮN SÚNG TRẺ QUỐC GIA – 2023
Đà Nẵng, 05.07 – 15.07.2023

——————————————————————————————

PHOTO

 Cảm ơn bạn đã gửi ảnh đến Admin tại đây

CÁC THÔNG TIN GIẢI ĐẤU (Hoặc xem ở bên phải)

Thời gian Nội dung    
05.07
08:00 – 16:00 BTC đón tiếp
08:00 – 16:00 VĐV tập luyện
09:00 – 11:00 Họp Trọng tài
10:00 – 11:00 BTC họp với trưởng đoàn, Lãnh đội
06.07
08:00 – 11:00 VĐV tập luyện
09:00 – 16:00 Kiểm tra vũ khí, trang bị
16:00 Chuẩn bị trường bắn
07.07
08:00 – 11:30 10m Súng trường hơi nam    pdf
15:00 10m Súng trường hơi nam – C.kết Live    pdf
09:15 – 11:15 50m Súng ngắn nam – trẻ    pdf
09:15 – 13:00 25m Súng ngắn thể thao nữ    pdf
13:30 25m Súng ngắn thể thao nữ – C.kết    pdf
08.07
08:00 – 12:00 10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nữ  pdf
13:30 10m St hơi di động tiêu chuẩn nữ – C.kết Live   pdf
08:00 – 11:00 10m Súng trường hơi nữ  pdf
15:00 10m Súng trường hơi nữ – C.kết Live  pdf
09:15 – 13:00 25m Súng ngắn bắn nhanh nam   pdf
15:00 25m Súng ngắn bắn nhanh nam – Chung kết  pdf
17:00
Khai mạc
09.07
08:00 – 12:00 10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nam   pdf
13:30 10m St hơi di động tiêu chuẩn nam – C.kết Live   pdf
08:00 – 11:00 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội  pdf
12:00 10m St hơi hỗn hợp đồng đội – Tranh HC Live   pdf
09:15 – 12:00 25m Súng ngắn thể thao nam  pdf
10.07
08:00 – 12:00 10m Súng trường hơi di động hỗn hợp nữ  pdf
08:00 – 11:00 10m Súng ngắn hơi nam  pdf
13:00 10m Súng ngắn hơi nam – Chung kết Live   pdf
09:15 – 11:00 50m Súng trường nằm nam  pdf
11.07
08:00 – 16:00 10m Súng trường hơi di động hỗn hợp nam  pdf
08:00 – 11:30 10m Súng ngắn hơi nữ  pdf
14:00 10m Súng ngắn hơi nữ – Chung kết Live  pdf
09:15 – 11:45 50m Súng trường 3 tư thế nữ  pdf
50m Súng trường 3 tư thế nữ – Chung kết  pdf
09:15 – 11:30 25m Súng ngắn ổ quay nam  pdf
12.07
08:00 – 16:00 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội -   pdf
10:30 10m S.ngắn hơi hỗn hợp đồng đội – C.kết Live   pdf
09:15 – 16:00 50m Súng trường 3 tư thế nam -   pdf
12:30 50m Súng trường 3 tư thế nam – Chung kết   pdf
13.07
09:15 – 11:00 25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam  pdf
09:15 – 12:00 50m Súng trường nằm nữ  pdf
14:00 Bế mạc, trao thưởng