TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO  BẮC NINH
Bắc Ninh, 20.05 – 30.05.2023

——————————————————————————————–


CÁC THÔNG TIN GIẢI ĐẤU

HÌNH ẢNH

Thời gian Nội dung    
20.05
08:00 – 16:00 BTC đón tiếp
09:00 – 16:00 VĐV tập luyện
09:00 – 16:00 Họp Trọng tài
21.05
08:00 – 16:00 VĐV tập luyện
09:00 – 11:00 BTC họp với trưởng đoàn, Lãnh đội
09:00 – 16:00 Kiểm tra vũ khí, trang bị
16:00 Chuẩn bị trường bắn
22.05
08:00 10m Súng trường hơi nữ – 16 *  pdf
13:00 10m Súng trường hơi nam – 16 *  pdf
16:00 Khai mạc, trao thưởng
23.05
08:00 10m S.trường hơi di động tiêu chuẩn nữ – 18 *  pdf
08:00 10m Súng ngắn hơi nữ – 16 *  pdf
11:00 10m Súng ngắn hơi nam – 16 *  pdf
24.05
08:00 10m Súng trường hơi nữ – 18 *  pdf
11:30 10m Súng trường hơi nam – 18 *  pdf
08:00 10m S.trường hơi di động tiêu chuẩn nam – 16 *  pdf
11:30 10m S.trường hơi di động tiêu chuẩn nam – 18 *  pdf
25.05
08:00 10m Súng trường hơi di động hỗn hợp nữ – 18 *  pdf
08:00 10m Súng ngắn hơi nữ – 18 *  pdf
11:30 10m Súng ngắn hơi nam – 18 *  pdf
16:00 Trao thưởng
26.05
08:00 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội – 16 *  pdf
10m S.trường hơi hỗn hợp đồng đội – 16 HC CH LIVE  pdf
08:00 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội – 18 *  pdf
10m S.trường hơi hỗn hợp đồng đội – 18 HC LIVE  pdf
08:00 10m S.trường hơi di động hỗn hợp nam – 16  pdf
08:00 10m S.trường hơi di động hỗn hợp nam – 18  pdf
27.05
08:00 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội – 16 *  pdf
10m S.ngắn hơi hỗn hợp đồng đội – 16 HC Live  pdf
08:00 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội – 18 *  pdf
10m S.ngắn hơi hỗn hợp đồng đội – 18  HC Live  pdf
16:00 Trao thưởng 
28.05
08:00 10m Súng trường hơi phổ thông nữ – 18 *    pdf
11:30 10m Súng trường hơi phổ thông nam – 18 *    pdf
29.05
08:00 10m Súng trường hơi phổ thông nữ – 16 *  pdf
09:30 10m Súng trường hơi phổ thông nam – 16 *  pdf
14:30 Bế mạc, trao thưởng