1.  CÔNG AN NHÂN DÂN
 ĐẮK LẮK
 ĐỒNG NAI
 HÀ NỘI
 HẢI DƯƠNG
 HẢI PHÒNG
 HÀ TĨNH
 QUÂN ĐỘI
 QUẢNG NAM
 QUẢNG NINH
 THANH HOÁ
 TP HCM
 13.  VĨNH PHÚC
 TỔNG HỢP