Thành tích đội tuyển Việt Nam tại SEASA 2019

20.08.2019

10m Súng trường hơi nam trẻ

- Nguyễn Phương Nam – TP HCM – 597,8 – 10/14

10m Súng trường hơi nữ trẻ – 1.825,0 – 4/5

- Iwaki Ai – TP HCM – 416,3 – Chung kết 200,7 – HC đồng

- Đỗ Thu Thuỷ – Hà Nội – 605,4 – 11/15

- Nguyễn Hà Tuấn Ngọc – TP HCM – 605,3 – 12/15

25m Súng ngắn thể thao nữ – 1.669 – HC bạc

- Bùi Thuý Thu Thuỷ – Hà Nội – 557 – Chung kết  16 điểm – HC bạc

- Lê Thị Linh Chi – 555 – Chung kết 6 điểm – 5/17

- Đặng Lê Ngọc Mai – CAND – 557 – Chung kết  13 điểm – 8/17

50m Súng ngắn nam – 1.595 – HC bạc

- Nguyễn Hoàng Phương – Quân đội – 546 – HC vàng

- Nguyễn Đình Thành – CAND – 541 – 3/9

- Phạm Ngọc Huy – Quản Ninh – 508 – 8/9

21.08.2019

10m Súng ngắn hơi nam trẻ

10m Súng ngắn hơi nữ trẻ

25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam

Đĩa bay Skeet nam

Đĩa bay Skeet nữ

22.082019

 

 

 

About the author

More posts by

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment