26.08.2019

10m Súng trường di động hỗn hợp nam – 1.081 – HC vàng

- Trần Hoàng Vũ – Hà Nội – 363 – HC bạc

- Ngô Hữu Vương – Hà Nội – 360 – 3/6

- Đỗ Đức Hùng – Quân đội – 358 – 4/6

10m Súng trường di động hỗn hợp nữ – 1.027 – HC vàng

- Nguyễn Thu Hằng – Quân đội – 346 - HC bạc

- Nguyễn Thị Lệ Quyên – Hải Phòng – 345 – 4/6

- Đặng Hồng Hà – Hà Nội – 337 – 5/6

50m Súng trường 3 tư thế nữ – 3.330 – HC vàng

- Nguyễn Huyền Trang – Quân đội – 1.116 – C.kết – 425,0 - HC bạc

- Dương Thị Chúc – Hà Nội – 1.108 – C.kết 415,1 – 4/10

- Dương Thị Mỹ Phương – TP HCM – 1.106 – C.kết 379,3 – 7/10

Đĩa bay Double Trap nam – 277 – HC vàng

- Lê Nghĩa – Hà Nội – 103 – HC bạc

- Nguyễn Hoàng Điệp – Hà Nội – 100 – 4/8

- Nguyễn Văn Toàn – 74 – 8/8

Đĩa bay Double Trap nữ – 195 – HC bạc

- Hoàng Thị Tuất – Hà Nội – 98 – HC bạc – PKLQG (cũ 88)

- Nguyễ Thị Tuyết Mai – Hà Nội – 63 – 5/7

- Đinh Thị Hồng Thuý – Hà Nội – 34 – 7/7

25.08.2019

25m Súng ngắn ổ quay nam – 1.704 – HC bạc

- Phan Xuân Chuyên – TP HCM – 576 – HC bạc

- Hà Minh Thành – Quân đội – 574 – 4/9

- Phạm Quang Huy – Hải Phòng – 554 – 7/9

50m Súng trường 3 tư thế nam – 3.373 – HC vàng

- Nguyễn Thành Nam – Quân đội – 1.122 – 442,7 – HC vàng

- Nguyễn Duy Hoàng – Quân đội – 1.133 – 435,1 – 2/15

- Nguyễn văn Quân – Hải Dương – 1.118 – 403,8 – 5/15

Đĩa bay Trap hỗn hợp đồng đội – 124 – HC bạc – PKLQG (cũ 122)*

- Lê Nghĩa – Hà Nội – 65

- Hoàng Thị Tuất – Hà Nội – 59

Đĩa bay Trap hỗn hợp đồng đội – 124 – 4/7 - PKLQG (cũ 122)

- Nguyễn Hoàng Điệp – Hà Nội – 63

- Nguyễn Thị Tuyết Mai – Hà Nội – 61

24.08.2019

10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội – 564 – HC đồng

- Lê Thị Linh Chi – Quân đội – 278

- Nguyễn Đình Thành – CAND – 287

10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam – 1.633 – HC vàng

- Ngô Hữu Vương – Hà Nội – 548 – HC bạc

- Trần Hoàng Vũ – Hà Nội – 544 – 3/6

- Đỗ Đức Hùng – Quân đội – 541 – 5/6

10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ – 1.627 – HC vàng

- Đặng Hồng Hà – Hà Nội – 555 – HC vàng

- Nguyễn Thị Lệ Quyên – Hải Phòng – 544 – 2/6

- Nguyễn Thị Hằng – Quân đội – 528 – 3/6

50m Súng trường nằm nam – 1.807,4 – HC đồng

- Nguyễn Duy Hoàng – Quân đội – 605,9 – HC đồng

- Nguyễn Thành Nam – Quân đội – 601,5 – 7/13

- Nguyễn Văn Quân – Hải Dương – 600,0 – 9/13

50m Súng trường nằm nữ – 1.820 – HC vàng

- Nguyễn Huyền Trang – TP HCM – 609,2 – HC bạc

- Dương Thị Mỹ Phượng – TP HCM – 608,1 – 3/8

- Dương Thị Chúc – Hà Nội – 603,0 – 6/8

Đĩa bay Trap nam

- Lê Nghĩa – Hà Nội – 112 – HC bạc

- Nguyễn Hoàng Điệp – Hà Nội – 107 – 10/18

Đĩa bay Trap nữ – 262 – HC bạc

- Hoàng Thị Tuất – Hà Nội – 109 – 38 – HC vàng – PKLQG (cũ 65)

- Nguyễn Thị Tuyết Mai – Hà Nội – 89 – 22 – 4/9

- Đinh Thị Hồng Thuý – Hà Nội – 64 – 9/9

23.08.2019

10m Súng ngắn hơi nam – 1.711 – HC vàng

- Nguyễn Hoàng Phương – Quân đội – 571 – C.kết 236,5 - HC vàng

- Phạm Ngọc Huy – Quản Ninh – 566 – C.kết 172,4 – 5/17

- Nguyễn Đình Thành – CAND – 574 – C.kết 153,0 – 6/17

10m Súng ngắn hơi nữ – 1.698 – HC bạc - PKLQG (cũ 1.694)

- Bùi Thuý Thu Thuỷ – Hà Nội – 568 – C.kết 237,0 – HC vàng

- Lê Thị Linh chi – Quân đội – 565 – C.kết 114,8 – 8/22

- Đặng Lê Ngọc mai – CAND – 565 – C.kết – 174,8 – 5/22

10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội – 606,7 – 6/6

- Đỗ Thuý Hiền – Vĩnh Phúc – 304,7

- Nguyễn Duy Hoàng – Quân đội – 302,0

22.082019

10m Súng trường hơi nam – 1.826,4HC đồng

- Nguyễn Duy Hoàng – Quân đội – 611,8 – 9/14

- Nguyễn Thành Nam – Quân đội – 610,4 – 10/14

- Nguyễn Văn Quân – Hải Dương  - 604,3 – 13/14

10m Súng trường hơi nữ – 1.837HC đồng

- Đỗ Thuý Hiền – Vĩnh Phúc – 615,2 – C.kết  246,4 – HC vàng

- Nguyễn Huyền Trang – Hải Dương – 615,3 – C.kết 181,5 – 5/12

- Dương Thị Chúc – Hà Nội – 607,0 – 11/12

25m Súng ngắn bắn nhanh nam – 1.689 - HC vàng

- Hà Minh Thành – Quân đội – 580 – C.kết 31 – HC vàng – PKLQG (cũ 30)

- Phạm Quang Huy – Hải Phòng – 572 – C.kết 5 – 8/11

- Phan Xuân Chuyên – TP HCM – 569 – C.kết 11 – 4/11

21.08.2019

10m Súng ngắn hơi nam trẻ – 1.667HC đồng

- Nguyễn Minh Hòa – TP HCM – 558 – C.kết 169,8 – 5/13

- Lại Công Minh – TP HCM – 560 – C.kết 130,1 điểm – 7/13

- Nguyễn Anh Tú – TP HCM – 549 – 10/13

10m Súng ngắn hơi nữ trẻ – 1.645HC đồng

- Phạm Thị Ngọc Châu – TP HCM – 553 – C.kết 105,9 – 8/20

- Trịnh Thu Vinh – TP HCM – 548 – 9/20

- Nguyễn Thu Trang – TP HCM – 544 – 10/20

25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam – 1.689HC vàng

- Hà Minh Thành – Quân đội – 566 – HC bạc

- Phan Xuân Chuyên – TP HCM – 564 – 3/12

- Phạm Quang Huy – Hải Phòng – 559 – 4/12

Đĩa bay Skeet nữ

- Đinh Thị Hồng Thuý – Hà Nội – 88 – C.kết 20 điểm – HC đồng 

- Lã Phi Yến – Hà Nội – 54 – 7/7

20.08.2019

10m Súng trường hơi nam trẻ

- Nguyễn Phương Nam – TP HCM – 597,8 – 10/14

10m Súng trường hơi nữ trẻ – 1.825,0 – 4/5

- Iwaki Ai – TP HCM – 614,3 – Chung kết 200,7 – HC đồng

- Đỗ Thu Thuỷ – Hà Nội – 605,4 – 11/15

- Nguyễn Hà Tuấn Ngọc – TP HCM – 605,3 – 12/15

25m Súng ngắn thể thao nữ – 1.669 – HC bạc

- Bùi Thuý Thu Thuỷ – Hà Nội – 557 – C.kết  16 điểm – HC bạc

- Lê Thị Linh Chi – Quân đội – 555 – Chung kết 6 điểm – 5/17

- Đặng Lê Ngọc Mai – CAND – 557 – Chung kết  13 điểm – 8/17

50m Súng ngắn nam – 1.595 – HC bạc

- Nguyễn Hoàng Phương – Quân đội – 546 – HC vàng

- Nguyễn Đình Thành – CAND – 541 – 3/9

- Phạm Ngọc Huy – Quản Ninh – 508 – 8/9