THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 27.03 – 02.04.2018

 Lịch
 Tổng hợp thành tích giải
 HUY CHƯƠNG
 THỨ  NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG  KL*
 T3  27.03  08:30  Họp trọng tài  pdf
 T4  28.03  08:30  25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam    pdf
 T5  29.03  08:30  25m Súng ngắn thể thao nữ    pdf
 T6  30.03  08:30  25m Súng ngắn thể thao nam    pdf
 T7  31.03  09:00  10m Súng trường hơi phổ thông nữ    pdf
 13:00  10m Súng ngắn hơi nam    pdf
 
 CN  01.04  09:00  10m Súng trường hơi phổ thông nam    pdf
 13:00  10m Súng ngắn hơi nữ    pdf
 T2  02.04  09:00  10m Súng trường hơi nam    pdf
 10m Súng trường hơi nữ     pdf
 25m Súng ngắn bắn nhanh nam    pdf
 16:00  Bế mạc