Thầy tôi thương tôi!

Thầy thích thể thao “Thầy thích tôi tập thể thao”.

Tẹo! Thầy thích Tẹo tập thể thao (trước tôi tí tẹo thật).
Thầy tâm tình, “Tập thể thao thật tốt. Tập thể thao thân thể trai tráng, tinh thần thanh tao, tự tin… Thiếu thể thao thì thân thể tiều tụy, tim teo, tay tí tẹo, tư tưởng thì thiếu tự tin…”.

Thời trước, Thầy thích thể thao thì thể thao thật thiếu thốn. Thời thực tại thể thao thật tốt, tư trang toàn thứ to tiền. Tư trang tốt, tinh thần tốt, tận tâm tập tành thì thành tích tốt, thành tích tốt thì thưởng, thật tốt thì thưởng thật to.

Tôi thương Thày, tôi tìm tới trường thể thao. Tôi toan tập tạ thì tôi thấy tiếng “tằng… tằng…”

Tiến tới, thấy thích tôi tập. Tôi tính tập tốt, tiến tới thi tốt, thi tốt thì thi tại “Tây”, “Tầu”.

Tới “Tây” tôi tìm thuốc tốt tặng Thày.

Tuổi ” thất thập” Thày tôi thân thể tiều tụy.

Tôi thương Thày! Từ tinh thần tận tâm, tôi tập tành tấn tới. Thành tích tốt.

Tôi tập tám tháng thì Trung tâm thể thao triệu tập tôi. Tôi thật thật thích thú!

Triệu tập tới tuần thứ tư thì tin thất thiệt (Thầy tôi từ trần). Tinh thần tôi thật tồi tệ. Tôi toan thôi tập, thì từ trong trái tim tôi.

Tiếng Thày “Tẹo! Tẹo tập tành tận tụy, thành tích tốt thì tại thiên thu Thày thanh thản”.

Tôi thương Thày, tôi tiếp tục tập. Thành tích tiến tới, tốt… tốt… thật tốt… thưởng… thưởng… thưởng thật to!

Tâm tình từ Thày, tôi thật thấm thía!

Theo tôi tất thảy tập thể thao.

Tập thể thao thật tốt!

Tẹo thương Thày!
sfs