1. Đại hội Thể thao Bán đảo Đông Nam Á 1959, Bangkok (Thái Lan)
 2. Đại hội Thể thao Bán đảo Đông Nam Á 1961, Rangoon (Miến Điện)
 3. Đại hội Thể thao Bán đảo Đông Nam Á 1965, Kuala Lumpur (Malaysia)
 4. Đại hội Thể thao Bán đảo Đông Nam Á 1967, Bangkok (Thái Lan)
 5. Đại hội Thể thao Bán đảo Đông Nam Á 1969, Rangoon (Miến Điện)
 6. Đại hội Thể thao Bán đảo Đông Nam Á 1971, Kuala Lumpur (Malaysia)
 7. Đại hội Thể thao Bán đảo Đông Nam Á 1973, Singapore
 8. Đại hội Thể thao Bán đảo Đông Nam Á 1975, Bangkok (Thái Lan)
 9. Đại hội Thể thao Đông Nam Á 1977, Kuala Lumpur (Malaysia)
 10. Đại hội Thể thao Đông Nam Á 1979, Jakarta (Indonesia)
 11. Đại hội Thể thao Đông Nam Á 1981, Manila (Philippines)
 12. Đại hội Thể thao Đông Nam Á 1983, Singapore
 13. Đại hội Thể thao Đông Nam Á 1985, Bangkok (Thái Lan)
 14. Đại hội Thể thao Đông Nam Á 1987, Jakarta (Indonesia)
 15. Đại hội Thể thao Đông Nam Á 1989, Kuala Lumpur (Malaysia)
 16. Đại hội Thể thao Đông Nam Á 1991, Manila (Philippines)
 17. Đại hội Thể thao Đông Nam Á 1993, Singapore
 18. Đại hội Thể thao Đông Nam Á 1995, Chiang Mai (Thái Lan)
 19. Đại hội Thể thao Đông Nam Á 1997, Jakarta (Indonesia)
 20. Đại hội Thể thao Đông Nam Á 1999, Bandar Seri Begawan (Brunei)
 21. Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2001, Kuala Lumpur (Malaysia)
 22. Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2003, Hà Nội (Việt Nam)
 23. Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2005, Manila, Cebu, BacolodVịnh Subic (Philippines)
 24. Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2007, Nakhon Ratchasima (Thái Lan)
 25. Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2009, Viêng Chăn (Lào)
 26. Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2011, Palembang (Indonesia)
 27. Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2013, Yangon (Myanmar)
 28. Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2015, Ho Chi Minh City (Việt Nam)
 29. Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2017, Manila (Philippines)
 30. Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2019, Singapore
 31. Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2021, Phnom Penh (Cambodia)
 32. Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2023, Brunei