Cách cài cho iPhone

Để dễ sử dụng Iphone truy cập vào trang Web này.
Xin hướng dẫn các bạn cài đặt lần đầu như sau:
Các bạn chú ý: Phần mẹo cài đặt ở cuối trang cũng rất quan trọng.

Với máy sử dụng ở chế độ tiếng Anh:
1. Khi bạn đang ỏ chế độ xem trang chủ của Bắn súng trong Safari.
2. Chọn biểu tượng hình vuông có mũi tên quay ra ở thanh công cụ dưới màn hình.
3. Chọn Add to Home Screen, con trỏ nhấp nháy xuất hiện, bạn có thể sửa lại tên mà bạn muốn lưu hoặc giữ nguyên tên mặc định.
4. Chọn Add ở góc trên bên phải màn hình. Như vậy bạn đã hoàn thành.
5. Bạn thoát hết về màn hình ban đầu. Sẽ xuất hiện 1 icon hình trang web này và tên như bạn đã chọn trong quá trình lưu.
Từ nay, muốn vào trang chủ của Web này, bạn chi cần tích vào biểu tượng này trên màn hình chính.

Với máy sử dụng ở chế độ tiếng Việt:
1. Khi bạn đang ở chế độ xem trang chủ của Bắn súng trong Safari.
2. Chọn biểu tượng hình vuông có mũi tên ở thanh công cụ dưới màn hình.
3. Chọn Thêm vào màn hình chính, con trỏ nhấp nháy xuất hiện, bạn có thể sửa lại tên mà bạn muốn lưu hoặc giữ nguyên tên mặc định.
4. Chọn Thêm ở góc trên bên phải màn hình. Như vậy bạn đã hoàn thành.
5. Bạn thoát hết về màn hình ban đầu. Sẽ xuât hiện 1 icon hình trang web này và tên như bạn đã chọn trong quá trình lưu.
Từ nay, muốn vào trang chủ của Web này, bạn chi cần tích vào biểu tượng này trên màn hình chính.

Mẹo cài đặt:
Các bạn nhớ là khi bắt đầu cài đặt thì Safari nên ở trang chủ của trang web sfs. Để khi các bạn truy cập sẽ vào ngay trang chủ chứ không bị vào trang Iphone này. Nếu các bạn gặp trường hợp trên (nghĩa là bạn chưa về trang chủ trước khi cài đặt).
Dùng máy khác để truy cập vào thư mục Iphone này. Để bạn vừa đọc hướng dẫn vừa cài đặt, như vậy sẽ tiện lợi và không nhầm lẫn.