08.03.2016 (Kết thúc)

- 50m Súng trường 3×40 nam

- Việt Nam không

07.03.2016

25m Súng ngắn bắn nhanh nam

- Hà Minh Thành – Quân đội – 289 + 291 = 580 – Chung kết: 23 – Huy chương đồng

- Kiều Thanh Tú – Hà Nội – 283 + 278 = 561 – 21/24

06.03.2016

10m Súng ngắn hơi nữ

- Lê Thị Hoàng Ngọc – Quân đội – 379 -10/39

- Phạm Thị Hà – Hải Dương – 374 – 20/39

50m Súng trường 3×20 nữ 

- Nguyễn Thị Xuân – Hà Nội – 566 – 29/48

05.03.2016

10m Súng ngắn hơi nam 

- Hoàng Xuân Vinh – Quân đội – 580 – Chung kết 180,1 – Huy chương đồng

- Trần Quốc Cường – Hải Dương – 572 – 22/47

- Nguyễn Hoàng Phương – Quân đội – 565 – 37/47

- Phạm Ngọc Huy – Quảng Ninh – 564 – Kiểm tra

04.03.2016

25m Súng ngắn thể thao nữ

- Phạm Thị Hà – Hải Dương – 579 – 5/29

- Lê Thị Hoàng Ngọc – Quân đội – 575 – 14/29

50m Súng ngắn bắn chậm nam 

- Trần Quốc Cường – Hải Dương – 553 – CK 108,3 – 6/44

- Hoàng Xuân Vinh – Quân đội – 552 – 11/44

- Nguyễn Hoàng Phương – Quân đội – 541 – /30/44

- Trần Xuân Tùng – Quảng Ninh – 519 – Kiểm tra

50m Súng trường bắn nằm nam 

- Phạm Ngọc Thanh – Hà Nội – 594,7 – 61/63

03.03.2016

10m Súng trường hơi nam

- Phan Quang Vinh – TP HCM – 606,8 – 46/50

- Trần Việt Cường – TPHCM – 602,3 – 48/50

- Hồ Việt Thanh Sang – Quảng Nam – 600,6 – 49/50

- Thái Xuân Thông – TP HCM – 605,4 – Kiểm tra

10m Súng trường hơi nam

- Iwaki Ai – TP HCM – 408,0 – 40/53