Bộ công an

Nguyễn Mạnh Tường – Bộ công an – 15/05/1960

Nguyễn Thu Vân – Bộ công an – 27/05/1981

Đặng Lê Ngọc Mai – 08/12/1987

Quân đội

Hoàng Xuân Vinh – Quân đội – 06/10/1974

Hà Minh Thành – Quân đội – 04/06/1985

Nguyễn Duy Hoàng – Quân đội – 05/08/1985

Nguyễn Thị Phương – Quân đội – 01/09/1982

Lê Thị Hoàng Ngọc – Quân đội – 01/07/1982

Nguyễn Thị Thanh Nhàn – Quân đội – 11/01/1981

Nguyễn Thị Thu Hằng – Quân đội – 12/08/1984

Đỗ Đức Hùng – Quân đội – 11/02/1984

Lê Thị Linh Chi – 04/01/1976

Bùi Thị Thúy Hạnh – 22/08/1976

Hải Dương

Trần Quốc Cường – Hải Dương – 27/07/1976

Nguyễn Thị Hằng – Hải Dương – 08/03/1982

Nguyễn Thị Hòa – Hải Dương – 10/10/1984

Phạm Thị Hà – 12/07/1979

Nguyễn Văn Tùng – 18/06/1978

Hà Nội

Đặng Hồng Hà – Hà Nội – 25/03/1981

Cù Thị Thanh Tú – Hà Nội – 15/10/1983

Nguyễn Hoàng Điêp – 07/01/?

Ngô Hữu Vượng – Hà Nội – 28/11/1989

Phạm Ngọc Thanh – Hà Nội – 09/11/1986

Vũ Thành Hưng – Hà Nội – 13/02/1977

Phạm Anh Đạt – Hà Nội – 11/05/1990

Bùi Quang Nam – Hà Nội – 13/12/1986

Dương Anh Quân – Hà Nội – 12/01/1982

Đàm thị Nga – Hà Nội – 02/01/1980

Nguyễn Tấn Nam – Hà Nội – 01/08/1963

Trịnh Quốc Việt – Hà Nội – 04/12/1966

Thẩm Thúy Hồng – Hà Nội – 03/11/

Hải Phòng

Nguyễn Thị Lệ Quyên – Hải Phòng – 24/08/1983

Bùi Bich Ngọc – Hải Phòng – 03/05/1988

Lương Thị Bạch Dương – Hải Phòng – 21/10/1981

Bùi Đức Quân – Hải Phòng – 19/07/1987

Phạm Cao Sơn – Hải Phòng – 19/01/1970

Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Đăng Cao Hùng – 11/01/1988

Đỗ Xuân Hùng – 04/04/1990