TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG

Vô địch 46 – 2010
XH Tên đoàn Vàng Bạc Đồng Cộng
1 Hà Nội 22 19 9 50
2 Quân đội 8 17 5 30
3 Hải Dương 7 5 11 23
4 Bộ công an 3 3 10 16
5 Thanh Hóa 3 1 2 6
6 Hải Phòng 2 2 5 9
7 Vĩnh Phúc 2 1 4 7
8 Thái Nguyên 1 1 2
9 Cao Bằng 1 1
10 Quảng Ninh
11 TP HCM
Tổng cộng 26 29 39 94