VÔ ĐỊCH QUỐC GIA 46 – 2010
Ngày 07 tháng 10 năm 2010
Kỷ lục QG
Tiêu chuẩn: 377 điểm – Nguyễn Thị Hằng – Hà Nội – Vô địch QG – 2005
Chung kết: 459.7 điểm – Đặng Hồng Hà – Hà Nội – Vô địch QG – 2001
Đồng đội: 1074 điểm – Hà Nội – Vô địch QG – 2003
Môn thi: 10m Súng trương hơi di động hỗn hợp nữ 40 viên
TT Họ và tên Địa phương 1 2 3 4
Cộng Cấp HC
1 Nguyễn Thị Lệ Quyên Hải Phòng 90 94 96 92
372 KT Vàng
2 Đặng Hồng Hà Hà Nội 93 90 85 93
361 KT Bạc
3 Nguyễn Thị Thu Hằng Quân đội 89 90 93 88
360 KT Đồng
4 Cù Thanh Tú Hà Nội 89 90 85 93 357 KT
5 Đỗ Thùy Linh Hà Nội 85 84 84 94 347 KT
6 Trần Thị Thanh Phượng Quân đội 86 87 88 85 346 KT
7 Nguyễn Thị Thuận Ánh Quân đội 83 83 74 95 335 DBKT
8 Đào Thị Thu Hằng Quân đội 80 83 80 87 330 Cấp I
9 Đỗ Thị Mai Trà Hà Nội 71 78 82 79 310
10 Phan Thị Thanh Lịch Hải Phòng 71 64 73 70 278
11 Bùi Hương Lan Cao Bằng 73 65 60 72 270
12 Nguyễn Thị Hoan Cao Bằng 64 73 56 39 232
13 Nguyễn Thị Sang Cao Bằng 48 41 51 54 194
14 Phạm Thị Thu Hải Phòng 0
ĐỒNG ĐỘI
1 Đặng Hồng Hà Hà Nội 93 90 85 93 361
Cù Thanh Tú 89 90 85 93 357
Đỗ Thùy Linh 85 84 84 94 347 1065 Vàng
2 Trần Thị Thanh Phượng Quân đội 86 87 88 85 346
Nguyễn Thị Thuận Ánh 83 83 74 95 335
Đào Thị Thu Hằng 80 83 80 87 330 1011 Bạc
3 Bùi Hương Lan Cao Bằng 73 65 60 72 270
Nguyễn Thị Hoan 64 73 56 39 232
Nguyễn Thị Sang 48 41 51 54 194 696 Đồng