VÔ ĐỊCH QUỐC GIA 46 – 2010
Ngày 07 tháng 10 năm 2010
Kỷ lục QG
Tiêu chuẩn: 378 điểm – Đặng Hồng Hà – Hà Nội – Xuất sắc QG – 2004
Chung kết: 461.6 điểm – Cù Thanh Tú – Hà Nội – Xuất sắc QG – 2003
Đồng đội: 1086 điểm – Hà Nội – Vô địch QG – 2005
Môn thi: 10m Súng trương hơi di động tiêu chuẩn nữ 20 + 20
TT Họ và tên Địa phương 1 2 3 4
Cộng Cấp HC
1 Đặng Hồng Hà Hà Nội 97 97 95 93
382 KT PKL
2 Nguyễn Thị Thu Hằng Quân đội 94 91 85 94
364 KT Bạc
3 Cù Thanh Tú Hà Nội 92 90 92 88
362 KT Đồng
4 Nguyễn Thị Lệ Quyên Hải Phòng 94 96 76 90 356 KT
5 Đỗ Thùy Linh Hà Nội 88 88 82 91 349 DBKT
6 Trần Thị Thanh Phượng Quân đội 85 79 85 94 343 Cấp I
7 Nguyễn Thị Thuận Ánh Quân đội 93 90 73 83 339 Cấp I
8 Đào Thị Thu Hằng Quân đội 79 87 79 85 330
9 Phạm Thị Thanh Lịch Hải Phòng 80 82 76 72 310
10 Bùi Hương Lan Cao Bằng 78 84 41 63 266
11 Đỗ Thị Mai Trà Hà Nội 77 69 54 63 263
12 Nguyễn Thị Hoan Cao Bằng 63 56 48 41 208
13 Nguyễn Thị Sang Cao Bằng 73 57 5 38 173
14 Phạm Thị Thu Hải Phòng 0
________________________
ĐỒNG ĐỘI
1 Đặng Hồng Hà Hà Nội 97 97 95 93 382
Đỗ Thùy Linh 88 88 82 91 349
Cù Thanh Tú 92 90 92 88 362 1093 PKL
2 Nguyễn Thị Thu Hằng Quân đội 94 91 85 94 364
Trần Thị Thanh Phượng 85 79 85 94 343
Nguyễn Thị Thuận Ánh 93 90 73 83 339 1046 Bạc
3 Nguyễn Thị Lệ Quyên Hải Phòng 94 96 76 90 356
Phạm Thị Thanh Lịch 80 82 76 72 310
Phạm Thị Thu 0 666 Đồng