VÔ ĐỊCH QUỐC GIA 46 – 2010
Ngày 07 tháng 10 năm 2010
Kỷ lục QG
Tiêu chuẩn: 385 điểm  – Trần Hoàng Vũ – Hà Nội – Xuất sắc  QG – 2010
Chung kết: 457.5 điểm – Trần Tùng – Hà Nội – Xuất sắc QG – 1999
Đồng đội: 1105 điểm – Hà Nội – Vô địch QG – 2004
Môn thi: 10m Súng trường hơi di động hỗn hợp 40 viên Nam
TT Họ và tên Địa phương 1 2 3 4
Cộng Cấp HC
1 Trần Hoàng Vũ Hà Nội 93 94 93 99
379 KT Vàng
2 Ngô Hữu Vượng Hà Nội 99 90 91 95
375 KT Bạc
3 Lê Anh Tuấn Hải Phòng 96 91 91 95
373 KT Đồng
4 Đỗ Đức Hùng Quân đội 96 88 93 93 370 KT
5 Nguyễn Văn Tùng Hải Dương 93 94 91 91 369 KT
6 Dương Ngọc Thế Hà Nội 93 90 86 93 362 KT
7 Lê Xuân Linh Quân đội 88 91 87 95 361 KT
8 Ngô Văn Hậu Hải Phòng 88 97 89 85 359 DBKT
9 Nguyễn Mạnh Cường Hà Nội 89 93 85 89 356 DBKT
10 Nguyễn Mạnh Cường Quân đội 85 89 91 90 355 DBKT
11 Nguyễn Quang Thái Quân đội 86 88 88 92 354 DBKT
12 Nguyễn Anh Tú Hải Phòng 88 83 90 88 349 Cấp I
13 Nguyễn Công Dậu Hà Nội 87 89 85 78 339 Cấp I
14 Đỗ Quang Anh Hà Nội 82 91 83 76 332
_____________________ _____________
ĐỒNG ĐỘI
1 Trần Hoàng Vũ Hà Nội 93 94 93 99 379
Ngô Hữu Vượng 99 90 91 95 375
Nguyễn Mạnh Cường 89 93 85 89 356 1110 Vàng
2 Đỗ Đức Hùng Quân đội 96 88 93 93 370
Lê Xuân Linh 88 91 87 95 361
Nguyễn Mạnh Cường 85 89 91 90 355 1086 Bạc
3 Lê Anh Tuấn Hải Phòng 96 91 91 95 373
Ngô Văn Hậu 88 97 89 85 359
Nguyễn Anh Tú 88 83 90 88 349 1081 Đồng