VÔ ĐỊCH QUỐC GIA 46 – 2010
Ngày 05 tháng 10 năm 2010
Kỷ lục QG
Tiêu chuẩn:575 điểm – Trần Hoàng Vũ – Hà Nội – Xuất sắc QG – 2008
Chung kết: 661.6 điểm – Nguyễn Văn Tùng – Hải Dương – Cúp QG – 2006
Đồng đội: 1675 điểm – Hà Nội – Vô địch QG - 20 07
Súng trường hơi di động tiêu chuẩn 30 + 30 Nam
TT Họ và tên Địa phương 1 2 3 4 5 6
Cộng Cấp HC
1 Ngô Hữu Vượng Hà Nội 95 98 97 93 94 98
575 KT Vàng
2 Đỗ Đức Hùng Quân đội 98 94 94 89 97 90
562 KT Bạc
3 Trần Hoàng Vũ Hà Nội 95 94 91 90 97 94
561 KT Đồng
4 Nguyễn Văn Tùng Hải Dương 97 95 93 88 94 92 559 KT
5 Nguyễn Mạnh Cường Quân đội 92 97 88 89 94 89 549 KT
6 Nguyễn Mạnh Cường Hà Nội 93 90 91 90 92 90 546 KT
7 Nguyễn Anh Tú Hải Phòng 94 93 94 90 83 90 544 DBKT
8 Ngô Văn Hậu Hải Phòng 89 89 88 92 84 94 536 DBKT
9 Lê Xuân Linh Quân đội 91 89 93 87 85 84 529 Cấp I
10 Dương Ngọc Thế Hà Nội 90 91 89 86 82 91 529 Cấp I
11 Đỗ Quang Anh Hà Nội 92 84 93 81 84 87 521 Cấp I
12 Nguyễn Quang Thái Quân đội 88 87 92 86 78 87 518 Cấp I
13 Lê Anh Tuấn Hải Phòng 90 85 82 79 89 88 513
14 Nguyễn Công Dậu Hà Nội 74 88 84 78 79 88 491
___________________ _________
ĐỒNG ĐỘI
1 Ngô Hữu Vượng Hà Nội 95 98 97 93 94 98 575
Trần Hoàng Vũ 95 94 91 90 97 94 561
Nguyễn Mạnh Cường 93 90 91 90 92 90 546 1682 Vàng PKL
3 Đỗ Đức Hùng Quân đội 98 94 94 89 97 90 562
Nguyễn Mạnh Cường 92 97 88 89 94 89 549
Lê Xuân Linh 91 89 93 87 85 84 529 1640 Bạc
2 Nguyễn Anh Tú Hải Phòng 94 93 94 90 83 90 544
Ngô Văn Hậu 89 89 88 92 84 94 536
Lê Anh Tuấn 90 85 82 79 89 88 513 1593 Đồng