02.12 – 08.12  ASIAN Games 15  QUATA
 20.08 – 30.08  Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 5  Hà Nội