Ngày 23 tháng 06 năm 2014
KLQG
Tiêu chuẩn 569 điểm – Hồ Việt Thanh Sang – Quảng Nam – TTN TQ 18 – 2013
Đồng đội 1.683 điểm – Quảng Nam – TTN TQ – 2013
  XH HỌ VÀ TÊN N.SINH Đ.PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG CẤP G.CHÚ
  1 Hồ viết Thanh  Sang 27.06.1998 Quảng Nam 96 95 95 98 98 98 580 KT HCV-PKL
  2 Diệp Dũng  Giang 2000 TP HCM 92 92 96 96 93 91 560 Cấp I HCB
  3 Vũ Nhật  Hoàng 1998 TP HCM 86 89 92 90 97 94 548   HCĐ
4 Nguyễn Văn Trí 24.03.1998 Quảng Nam 90 94 89 88 92 93 546
5 Phạm Văn Linh 14.01.1998 Quảng Nam 88 91 90 92 93 91 545
6 Nguyễn Ngọc Sơn 1999 Vĩnh Phúc 91 90 88 90 91 92 542
7 Lê Đăng Huy 1999 Vĩnh Phúc 92 92 90 84 89 89 536
8 Phạm Đăng Đại 1998 TP HCM 91 87 84 92 89 92 535
9 Nguyễn Tự Tuấn 1999 Vĩnh Phúc 88 90 87 91 85 91 532
ĐỒNG ĐỘI
1 Hồ viết Thanh Sang 27.06.1998 Quảng Nam 96 95 95 98 98 98 580
Nguyễn Văn Trí 24.03.1998 90 94 89 88 92 93 546
Phạm Văn Linh 14.01.1998 88 91 90 92 93 91 545 1.671 HCV
2 Diệp Dũng Giang 2000 TP HCM 92 92 96 96 93 91 560
Vũ Nhật Hoàng 1998 86 89 92 90 97 94 548
Phạm Đăng Đại 1998 91 87 84 92 89 92 535 1.643 HCB
3 Nguyễn Ngọc Sơn 1999 Vĩnh Phúc 91 90 88 90 91 92 542
Lê Đăng Huy 1999 92 92 90 84 89 89 536
Nguyễn Tự Tuấn 1999 88 90 87 91 85 91 532 1.610 HCĐ