Ngày 22 tháng 06 năm 2014
KLQG
Tiêu chuẩn
Đồng đội
  XH HỌ VÀ TÊN N.SINH Đ.PHƯƠNG   1 2 3 4   CỘNG CẤP G.CHÚ
  1 Huỳnh Thị Mai  Khuyên 1997 Quảng Nam   76 76 68 92   312   HCV – KL
  2 Lưu Thị ngọc  Ánh 1997 Đắk Lắk   77 84 75 70   306   HCB
  3 Lê Thị  Chung 1996 Đắk Lắk   78 62 80 74   294   HCĐ
4 Nguyễn Thị Kim Anh 1997 Tuyển trẻ QG 70 78 77 72 297 Kiểm tra