Ngày 20 tháng 06 năm 2014
KLQG
Tiêu chuẩn 362 điểm – Nguyễn Ngọc Mai – Vĩnh Phúc – TTN TQ – 2009
Đồng đội 1027 điểm – Vĩnh Phúc – TTN TQ – 2009
  XH HỌ VÀ TÊN N.SINH Đ.PHƯƠNG   1 2 3 4   CỘNG CẤP G.CHÚ
  1 Nguyễn Thị  Duyên 1997 Vĩnh Phúc   87 82 82 77   328   HCV
  2 Trần Lệ  Thượng 1997 TP HCM   82 82 79 79   322   HCB
  3 Phùng Thị Lan  Hương 1997 Vĩnh Phúc   70 79 80 77   306   HCĐ
4 Triệu Thị Nguyệt Nga 1999 TP HCM 77 79 76 71 303
5 Hồng Thị Ngọc Thắm 1996 TP HCM 68 73 80 81 302
6 Trần Việt Hữu 1997 TP HCM 83 73 74 71 301
7 Trần Thị Minh Trang 1996 Quảng Ninh 77 84 68 71 300
8 Vũ Thị Thu Thuỷ 1996 Quảng Ninh 71 78 74 74 297
9 Lê Thị Thu Hương 1998 Vĩnh Phúc 70 76 79 71 296
10 Bùi Thị 1996 Quảng Ninh 71 78 73 72 294
11 Nương A Lan 1997 TP HCM 78 69 76 70 293
12 Nguyễn Thị Tố Uyên 1996 TP HCM 70 60 77 50 257
13 Phạm Thị Quỳnh 13.07.1997 Đắk Lắk 82 62 51 35 230
ĐỒNG ĐỘI
1 Nguyễn Thị Duyên 1997 Vĩnh Phúc 87 82 82 77 328
Phùng Thị Lan Hương 1997 70 79 80 77 306
Lê Thị Thu Hương 1998 70 76 79 71 296 930 HCV
2 Hồng Thị Ngọc Thắm 1996 TP HCM 68 73 80 81 302
Triệu Thị Nguyệt Nga 1999 77 79 76 71 303
Trần Việt Hữu 1997 83 73 74 71 301 906 HCB
3 Trần Thị Minh Trang 1996 Quảng Ninh 77 84 68 71 300
Vũ Thị Thu Thuỷ 1996 71 78 74 74 297
Bùi Thị 1996 71 78 73 72 294 891 HCĐ