Ngày 19 tháng 06 năm 2014
KLQG
Tiêu chuẩn: 374 điểm – Đỗ Thị Trang – Đồng Nai – TTN TQ 17 – 2012
Đồng đội: 1.105 điểm – Đồng Nai – TTN TQ – 2013
  XH HỌ VÀ TÊN N.SINH Đ.PHƯƠNG   1 2 3 4   CỘNG CẤP G.CHÚ
  1 Võ Thị Ngọc Dịu 1996 Đồng Nai   90 92 94 92   368 DBKT HCV
  2 Nguyễn Thị Vân Anh 1996 Hải Dương   92 90 92 91   365 DBKT HCB
  3 Nguyễn Thị Dung 1997 Hải Dương   89 89 90 91   359 Cấp I HCĐ
4 Trần Thị Trang 1997 Hải Dương 89 90 88 90 357 Cấp I (90)
5 Lê Thị Nga 1998 Đồng Nai 89 89 91 88 357 Cấp I (88)
6 Nguyễn Thị Hiền 1996 TP HCM 86 90 86 85 347
7 Đào Thanh 10.10.1996 Quân đội 86 82 85 91 344
8 Nguyễn Thuỷ Tiên 19.06.1996 Quân đội 90 79 84 86 339
9 Hoàng Thị Kim Dung 06.10.1998 Quân đội 85 89 87 75 336
10 Nguyễn Thị Hương 1996 Đồng Nai 76 82 85 68 311
ĐỒNG ĐỘI
1 Nguyễn Thị Vân Anh 1996 Hải Dương 92 90 92 91 365
Nguyễn Thị Dung 1997 89 89 90 91 359
Trần Thị Trang 1997 89 90 88 90 357 1.081 HCV
2 Võ Thị Ngọc Dịu 1996 Đồng Nai 90 92 94 92 368
Lê Thị Nga 1998 89 89 91 88 357
Nguyễn Thị Hương 1996 76 82 85 68 311 1.036 HCB
3 Đào Thanh 10.10.1996 Quân đội 86 82 85 91 344
Nguyễn Thuỷ Tiên 19.06.1996 90 79 84 86 339
Hoàng Thị Kim Dung 06.10.1998 85 89 87 75 336 1.019 HCĐ